Geodézia Bratislava a.s. ako spracovateľ registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Moravský sv.Ján a Sekule žiadame občanov, ktorý majú doma písomnosti o vlastníctve ohľadne prídelu po Čečovičkoch a chcú si uplatniť vlastníctvo, aby tieto písomnosti so žiadosťou o zápis vlastníctva doručili na Obecný úrad Moravský Svätý Ján v dňoch 26.4.-29.4.2011 v úradných hodinách.


.

INAT Rezanie laserom