Trnavský samosprávny kraj (TTSK) rozšíril zariadenie podporovaného bývania. Celoročnú pobytovú sociálnu službu, ktorá umožní klientom viesť samostatný život, kraj ponúka v meste Senica.

Zariadenie podporovaného bývania zastrešuje Centrum sociálnych služieb Rohov. “Klientky centra prešli prípravou na bývanie v tomto zariadení. V novom domove budú rozvíjať svoje sociálne zručnosti s cieľom začleniť sa do komunity a zvýšiť si celkovú kvalitu života v rámci využívania novej formy sociálnych služieb,” doplnila riaditeľka centra Monika Knezovičová.

Určené je pre prijímateľov sociálnych služieb vo veku od 16 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí sú schopní viesť samostatný život. “V pilotnej fáze zariadenie podporovaného bývania poskytovalo sociálnu službu piatim prijímateľkám. Za rok využili príležitosti, ktoré ponúka miestna komunita a samostatný život. Na základe kladnej odozvy sme sa rozhodli rozšíriť toto zariadenie o nové priestory, v ktorých nový domov nájdu ďalšie štyri klientky,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Záhorácke rádio 2024 01

Ako doplnil, prechod na modernú komunitnú formu poskytovania sociálnej starostlivosti patrí medzi priority krajskej samosprávy. Až osem z 21 jej zariadení je zapojených v národnom projekte deinštitucionalizácie. Tri z nich sa nachádzajú na Záhorí, konkrétne v Rohove, Moravskom Svätom Jáne a Bojkovej. Väčšina ich zamestnancov už má za sebou mäkkú, vzdelávaciu časť projektu.

S kapitálovými investíciami v hodnote viac ako 4,2 milióna eur sa začalo v Okoči-Opatovskom Sokolci v okrese Dunajská Streda, kde prebieha výstavba piatich bezbariérových a nízkoenergetických rodinných domov. Po dokončení sa do nich presťahuje 60 klientov miestneho zariadenia sociálnych služieb, pre ktorých to bude novým impulzom pre samostatnosť, prirodzený život a sociálne začlenenie sa do spoločnosti.


.

INAT Rezanie laserom