Školský rok 2022/2023 sa začal 5. septembra 2022 vo všetkých 45 stredných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Zdroj foto: sosskalica.edupage.org

Do školských lavíc zasadlo viac ako 15-tisíc študentov, z toho takmer 3.900 prvákov. Na slávnostnom otvorení školského roka na Strednej odbornej škole dopravnej v Trnave sa študentom a pedagógom prihovoril trnavský župan Jozef Viskupič spolu s ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrejom Doležalom.

Po prázdninách sme otvorili brány všetkých našich 45 stredných škôl. Teší ma, že sa nám zvýšil počet prvákov z 3.300 na takmer 3.900. Svedčí to o tom, že naše školy a ich odbory ponúkajú kvalitné a atraktívne vzdelávanie, za čo patrí poďakovanie pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V novom školskom roku sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 25 stredných škôl, z toho 18 župných a 7 súkromných. Študenti zapojení do tohto systému môžu byť bezplatne ubytovaní v župných internátoch, bezplatne cestovať prímestskými autobusmi a pri tom dostávajú župné štipendium vo výške 50 eur mesačne počas prvého roka štúdia.

Ako doplnil župan Viskupič, „tento motivačný balík výhod sa po novom vzťahuje aj na študentov v nedostatočne obsadených respektíve perspektívnych odboroch, ako murár, mäsiar, obrábač kovov, krajčír – dámske odevy, chemik operátor, agropodnikanie – farmárstvo a záhradnícka výroba a služby, ako aj zdravotnícky asistent.“

Ako skonštatoval riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda, „nateraz v našich školách neplatia špeciálne epidemiologické opatrenia. Naďalej je však potrebné, aby si študenti sledovali svoj zdravotný stav a v prípade podozrenia na respiračné ochorenie nechodili do kolektívu. Pevne verím, že tento rok zvládneme bez dištančného vzdelávania.“

Župa pokračuje v napĺňaní plánu na výstavbu a rekonštrukciu 13 telocviční a vonkajších športovísk v hodnote viac ako 7 miliónov eur. V kontexte začiatku školského roka bude v najbližších dňoch slávnostne otvorená nová telocvičňa SOŠ elektrotechnickej v Gbeloch a aj rozšírené športovisko na Gymnáziu Á. Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede.

So začiatkom septembra tradične súvisí aj zmena cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. Autobusy dopravcov ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica opäť prechádzajú do režimu školského roka.


.

INAT Rezanie laserom