Obec Závod už dokázala, že v oblasti folklóru je na Záhorí jedna z najaktívnejších. Zároveň sa jej podarilo svoje kultúrne dedičstvo zachovať ucelené. Teda ponúka nielen hudbu či tance, ale má aj kompletne zdokumentovaný ľudový odev či výšivku.

  • Pre zviditeľnenie jej kompaktnosti však neustále obec pracuje na ďalších a ďalších projektoch.
  • Z ľudového zvykoslovia sa najviac a najhonosnejšie vyníma svadba.

SIGILLUM ZAVODIENSE – Závodská svadba
Je to kniha, ktorá len pred nedávnom uzrela svetlo sveta ukazuje jedinečnosť Záhoria aj v oblasti zvykoslovia.

Vychádzajúc z opisu svadby od ThDr. Jozefa Vrableca z roku 1936, nám autor publikácie Peter Vrablec v šiestich tematických kapitolách ponúka kompletný popis závodskej svadby.

Tulaj december 2023

Začína pytačkami, pokračuje plynule všetkými tradičnými i netradičnými obradmi a zvyklosťami a nevyhýba sa vtipným príbehom a svadobným piesňam. Súčasťou je bohatá fotografická časť, ktorú tvoria desiatky pôvodných historických fotografií.

Autentické dielo vychádzajúce z dlhých rokov bádateľskej práce autora a výnimočné historické fotografie tvoria celok, ktorý presahuje lokálny charakter a je pripravené reprezentovať nielen obec Závod, ale celý Bratislavský kraj.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024