Novozrekonštruovaný tzv. Krupičkov dom poskytuje zázemie Ekocentru Stupava, ktoré privíta po prvýkrát návštevníkov 10. septembra.

  • Hlavnou činnosťou Ekocentra bude environmentálna výchova, ochrana prírodného bohatstva či spolupráca subjektov pôsobiacich v oblasti životného prostredia.
  • Jeho súčasťou budú aj informácie o možnostiach trávenia voľného času v prírode Malých Karpát, nepravidelná krúžková činnosť alebo podujatia pre širokú verejnosť s dôrazom na ekológiu.

Interiér ponúkne priestory pre rôzne tematické semináre, stretnutia či workshopy, chýbať nebudú ani tvorivé dielne.

Poschodie bude slúžiť ako výstavný priestor či priestor pre premietania a diskusie. Na prízemí je sprístupnená malá geologická expozícia, hravé aj vzdelávacie aktivity pre deti, postupne bude budovaná knižnica. Rovnako tu nájdu návštevníci informácie o prirodných či turistických bodoch v okolí, informačné materiály či plánované aktivity u nás v ekocentre alebo okolí.

Exteriér je venovaný senzorickej záhrade, kde si najmenší návštevníci môžu naplno prežiť čas vonku aj prostredníctvom hmatu, zraku, sluchu či čuchu.

Tulaj december 2023

Nechýbajú ani pestovateľské záhony, ktoré sú určené pre aktivity s deťmi zo základných či materských škôl alebo pre verejnosť počas permakultúrnych workshopov. Priestor skeletu obnovného skleníka bude slúžiť ako oddychová chill out zóna alebo čitáreň. Súčasťou ekocentra je aj náučný chodník, ktorý návštevníkov oboznámi nielen z históriou záhrad, skleníka či budovy ekocentra, ale aj so vzácnymi lokalitami v tesnej blízkosti Stupavy.

Aktuálne informácie, program či prihlášky na podujatia nájdete na sociálnych sieťach facebook alebo instagram pod @ekocentrumstupava.

 

PROGRAM OKTÓBER

Dni zelá v Ekocentre
sobota 1.10.
11:00 Fermentovanie ako spôsob skladovania zeleniny, Fermentiš
13:00 Vrchná hora, exkurzia s odborným výkladom, OZ Broz
14:00 Maskovanie v prírode, prezentácia a tvorenie s Natáliou
15:00 Návrat dážďovníkov, premietanie, OZ Broz
16:00 Vtáky na našich kŕmidlách, prezentácia a tvorenie s Natáliou
17:30 Život netopierov, prednáška a detektoring druhov v Stupavskom parku, OZ Saola,

nedeľa 2.10.
11:00 Lokálne kvety – príspevok k udržateľnosti, Prednáška a workshop, La Borinka
13:00 Po nás potopa, premietanie a diskusia s autormi filmu
14:00 Tvorenie z prírodnín s Katkou

sobota 8.10.
Permakultúrny worskhop – biodiverzita na záhrade či balkóne, Future Gardens

sobota 15.10.
Prírodovedné poobedie s Jurajom Čačaným

sobota 22.10.
Udržateľné pestovanie kvetín a výroba jesennej dekorácie, LaBorinka

Sobota 29.10.
Prírodovedné poobedie s Natáliou Lipovou

Zmena programu vyhradená.


.

Lapková patrola