10. septembra si pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Každý človek sa môže ocitnúť v situácii, kedy je odkázaný na pomoc druhého a správne poskytnutá prvá pomoc ešte pred príchodom záchranára môže človeku v život ohrozujúcej situácii zachrániť život.

Ako správne postupovať pri záchrane života vo vybraných situáciách, priblížil v rozhovore primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a lekár Záchrannej zdravotnej služby vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica MUDr. Rastislav Sabanoš.

Ťažko zranený na mieste dopravnej nehody potrebuje poskytnúť prvú pomoc. Na čo netreba zabudnúť?

Záchrancovia pri poskytovaní prvej pomoci musia v prvom rade dbať na vlastnú bezpečnosť. Vozidlo záchrancu so zapnutými výstražnými svetlami by malo byť zaparkované v bezpečnej vzdialenosti cca 10 – 15m od havarovaného vozidla. V jazdnom pruhu havarovaného vozidla treba na cestu umiestniť výstražný trojuholník a obliecť si reflexnú vestu. Ak to situácia dovolí, tak havarované vozidlo treba zabezpečiť proti posunu, tzn. zatiahnuť ručnú brzdu a vytiahnuť kľúč zo zapaľovania.  Treba zistiť počet zranených osôb, zistiť u nich stav vedomia a či dýchajú. Následne treba volať linku 112.

Zranený na mieste nehody masívne krváca. Mám strach, aby som mu pri pomáhaní nezaniesol do rany infekciu. Čo treba urobiť?

V takejto situácii je nutné chrániť aj seba. V autolekárničke sú rukavice. Raneného treba uložiť na chrbát. Najdôležitejšia je kompresia v mieste krvácania rukou, dlaňami alebo obväzom oproti kosti. Jeden obväz sa uloží v mieste krvácania a druhým obväzom sa miesto pevne obviaže. Dezinfekčné tampóny budú mať z praktického hľadiska malý účinok na čistotu masívne krvácajúceho poranenia. Dezinfikuje sa koža od okraja poranenia do okolia, dezinfekčný roztok by sa nemal dostať do rany lebo zhoršuje hojenie.

Osoba v mojej blízkosti sa ocitla v bezvedomí, ale dýcha. Ako jej mám pomôcť?

Takáto osoba sa uloží do stabilizovanej polohy na boku. Treba si k zranenému kľaknúť. K nám bližšia horná končatina sa podloží pod zadok. Vzdialenejšia dolná končatina sa ohne v bedrovom a kolennom kĺbe a spolu so vzdialenejšou hornou končatinou sa pritiahnu k záchrancovi. Ruka vzdialenejšej hornej končatiny sa podkladá pod dolné líce osoby. Netreba zabudnúť na prípadné riziko podchladenia postihnutej osoby. Po uskutočnení tiesňového volania (č. 112) treba naďalej sledovať vedomie a dýchanie.

Muž sa chytá za hrudník a sťažuje sa na zvieravú bolesť pri srdci. Ako mu správne poskytnúť pomoc?

Tlaková bolesť za hrudnou kosťou je jedným z príznakov infarktu myokardu. Osoba je rozrušená, oblieva ju studený pot, zrýchlene dýcha, môže mať bolesti žalúdka a pálenie záhy. Takého pacienta treba posadiť, upokojiť, uvoľniť mu odev okolo krku a pása. Ak je postihnutý v miestnosti, je vhodné vyvetrať. Pri infarkte myokardu pomôže podanie tablety kyseliny acetylsalicylovej (anopyrin) alebo nitroglycerínu, prípadne 2 vstreknutia nitroglycerín-spreja pod jazyk. Následne je nutné volať na tiesňovú linku 112.

Vidím ležať na zemi človeka. Neviem ako dlho a prečo tam leží. Asi nedýcha. Čo treba urobiť?

Najdôležitejšia je kontrola vedomia a dýchania. Stav vedomia sa dá zistiť oslovením, zatrasením alebo bolestivým podnetom  – napr. stlačením plnou silou za trapéz (sval medzi krkom a plecom). V stabilizovanej polohe na boku s mierne zaklonenou hlavou a predsunutou bradou sledujeme dýchanie. Dychovú činnosť možno overiť sledovaním pohybov hrudníka alebo počúvaním dychových šelestov pri ústach. Ak osoba dýcha, treba v stabilizovanej polohe na boku sledovať jej stav. Ihneď treba volať o pomoc a aktivovať záchranný systém. Včas a správne aplikované oživovanie, resp. kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) môže ohrozenému zachrániť život. Postihnutého v bezvedomí, ktorý nedýcha, treba uložiť do polohy na chrbte. KPR pozostáva z vonkajšej masáže srdca (vystreté ruky položené v strede hrudnej kosti stláčajú hrudník do hĺbky 5cm) a umelého dýchania v pomere 30:2. Pri neochote dýchať z úst do úst je možná alternatíva, a to len vonkajšia masáž srdca o frekvencii 100 zatlačení za minútu.

Ako sa má správne vykonať umelé dýchanie?

Umelé dýchanie bez pomôcok sa vykonáva dýchaním z úst do úst. Je vhodné použiť resuscitačné rúško. Treba si kľaknúť k hlave postihnutého zboku, uvoľniť dýchacie cesty záklonom hlavy a predsunutím sánky, upchať nos. Účinný vdych má trvať 1 sekundu a má byť sprevádzaný zdvíhaním hrudníka.

Aké je číslo záchranného systému a aké informácie budú odo mňa žiadať?

Číslo Záchranného zdravotného systému je 112. Pracovníci ZZS budú požadovať od volajúceho príznaky, príp. trvanie akútnej zmeny stavu pacienta, meno pacienta, rok narodenia, adresu. Treba sa riadiť pokynmi operátora tiesňovej linky.

Ako postupovať pri vdýchnutí cudzieho telesa pri jedle alebo pri hre?

Ak je osoba pri vedomí, je vhodné ju povzbudzovať ku kašľu (pomalé nadýchnutie do plných pľúc a rýchle vydýchnutie). Ak kašľať nedokáže, možno použiť “vypudzovacie hmaty“. Ak nepomáha 5 silných úderov dlaňou medzi lopatky, treba skúsiť Heimlichov manéver. Postavíme sa za osobu, ktorá je v miernom predklone, hornými končatinami obchytíme jej brucho medzi pupkom a uhlom rebier, jednou rukou si uchopíme päsť svojej druhej ruky a 5 krát ťaháme zovretie dozadu nahor a opakujeme oba postupy. Pri neúspechu voláme linku 112. Ak osoba upadne do bezvedomia, pokračuje sa ako pri KPR za súčasného sledovania dutiny ústnej, či sa neobjaví vdýchnutý predmet. Vytieranie dutiny ústnej  prstom bez zrakovej kontroly sa neodporúča. U detí mladších ako 1 rok sa neodporúča stláčať brucho (riziko poškodenia pečene) ale hrudník.

Osobe v mojej blízkosti sa samovoľne spustila krv z nosa. Ako ju zastaviť?

Osobu je nutné posadiť do predklonu, uvoľniť jej odev okolo krku a pása. Postihnutý má zostať pokojný a dýchať ústami. Krv sa má nechať samovoľne vytekať z úst. Na začiatok postačí 10 minút stláčať mäkkú časť nosa, nedvíhať hlavu, nerozprávať, nekašľať, nesmrkať. Zakláňanie hlavy a prikladanie studených obkladov na krk je obsolentné. Ak krvácanie neprestáva, treba celý postup zopakovať. Ak krvácanie pretrváva dlhšie ako 30 minút, stav si už vyžaduje ošetrenie lekára so špecializáciou v odbore otorinolaryngológia (ušno-nosovo-krčné).

Ako postupovať pri krvácaní z ucha?

Osobu treba polohovať do polosedu s poraneným uchom nižšie (úklon hlavy do strany poraneného ucha), prikryť ucho sterilným štvorcom a tento pripevniť obväzom okolo hlavy. Ak je prítomný cudzí predmet v uchu, odporúča sa nevyťahovať ho a radšej osobu previesť na vyšetrenie. Pri páde z výšky a bezvedomí je takúto osobu vhodné uložiť do stabilizovanej polohy postihnutým uchom nižšie.

Ako postupovať správne pri krvácaní z úst?

Vzhľadom na rôzne príčiny krvácania sa volí rôzny postup. Napr. na miesto krvácania zubu, ďasna sa priloží tampón tak, aby nebolo možné zovrieť ústa, zahryznúť do tampónu sa odporúča na 15 minút. Ak krvácanie pokračuje, treba vložiť nový tampón a zopakovať postup. Odporúča sa 2 hodiny nejesť tuhú stravu a teplé nápoje. Ak krvácanie neprestáva, je vhodné vyhľadať lekársku pomoc.

Príbuzný, ktorý je diabetik, náhle stratil vedomie, ale dýcha. Ako postupovať?

Príbuzného je nutné uložiť do stabilizovanej polohy na boku a zmerať glykémiu, ak je to možné. U diabetikov môže aj normálna glykémia (cca. 4-6 mmol/l) spôsobiť bezvedomie, závisí to od rýchlosti poklesu. Je preto vhodné postupovať tak, akoby bola u postihnutej osoby hypoglykémia (nízka hladina krvného cukru). Krátkodobé zvýšenie hladiny krvného cukru pacienta na živote neohrozí. Postihnutému diabetikovi pomôže aplikácia glukagónu pod kožu alebo do svalu, príp. kocka cukru vložená medzi dolné zuboradie a líce, samozrejme treba volať linku 112.

Spozorujem u osoby epileptický záchvat. Čo treba robiť?

Za viditeľný prejav epilepsie možno považovať náhlu poruchu vedomia, sprevádzanú stuhnutím svalstva alebo následnými kŕčmi rúk a nôh, prípadne spenením slín okolo úst. Osoba pri záchvate epileptických kŕčov sa nechá tzv. dokŕčovať, záchranca sa snaží zabrániť ďalšiemu poraneniu. Nevyťahovať jazyk, nevkladať žiadne predmety medzi zuby. Následne treba kontaktovať tiesňovú linku 112.

Dieťa má vysokú teplotu a dostane tzv. febrilné kŕče. Ako mu pomôcť?

Lepšie je takémuto postihnutiu predísť ako reagovať naň. Dieťa náhle stuhne, zbledne až zmodrá okolo úst, vyvracia oči dohora, myká nohami i rukami. Ak tento stav trvá viac ako 5 minút, dieťa je potrebné hospitalizovať a vyšetriť. Dieťa treba vyzliecť, otvoriť okno, možno použiť zábaly (pod pazuchy, na hrudník a do slabín). Obyčajne deti už predtým užívajú antipyretiká (lieky znižujúce teplotu). Pri teplote nad 39  ̊C je vhodné chladenie tela vlažnou vodou alebo zábalmi, podávanie antipyretík. Vhodné je mať doma čípok diazepamu a ihneď podať 5mg u detí s váhou do 15kg a do 3 rokov (10mg u detí nad 15kg). Deťom, ktoré už prekonali febrilné kŕče v minulosti, je vhodné podať čípok diazepamu už pri teplote 38  ̊C v konečníku. Pokiaľ by bezvedomie pretrvávalo, treba dieťa uložiť do bočnej stabilizovanej polohy, ak nedýcha, ihneď dieťa začať oživovať.

Ako postupovať pri alergickej reakcii pri poštípaní včelou?

Medzi najčastejšie príznaky alergickej reakcie patria sťažené dýchanie, pískanie pri dýchaní ústami, výsev na koži, svrbenie, slzenie očí, pocit opuchu a tŕpnutie jazyka, pocit na odpadnutie. Dôležité je najprv ukľudniť postihnutú osobu. Následne treba podať liek proti alergii (antihistaminikum –  dithiaden), tabletku treba rozhrýzť. Postihnutí s už v minulosti prekonanou alergickou reakciou na uštipnutie včelou sú vybavení adrenalínom v injekcii (Epipen), ihneď ho treba aplikovať. Poloha postihnutého sa odvíja od prevládajúcich príznakov.  Pri zhoršenom dýchaní je lepší polosed, pri kolapse je vhodnejšia tzv. autotransfúzna poloha, tj. v ľahu so zdvihnutými nohami. Treba odstrániť zdroj alergickej reakcie (žihadlo). K zabráneniu vstrebávania jedu sa odporúča cmúľať ľad, piť studenú vodu alebo priložiť ľad alebo studený predmet na kožu. Aktivovať záchranný systém treba ihneď.

Príbuzný sa náhle začne sťažovať, že neovláda na jednej strane tela končatiny, je mu zle rozumieť alebo hovorí od veci. Čo mám urobiť?

Takáto osoba s najväčšou pravdepodobnosťou prekonala cievnu mozgovú príhodu. Osobu pri vedomí treba uložiť na chrbát s hlavou vo vyvýšenej polohe a vybrať z úst cudzie predmety (aj zubné protézy). Dôležité je sledovanie stavu vedomia a dýchania. Tento stav sa môže zhoršovať, preto treba pri bezvedomí osobu uložiť do stabilizovanej polohy a zavolať linku 112.

Osoba v mojej blízkosti sa sťažuje na bolesť na hrudníku. Ako jej môžem pomôcť?

Najčastejšou príčinou je hypertenzia, tzn. vysoký krvný tlak. Postihnutému treba tlakomerom zmerať tlak krvi a frekvenciu srdca (automatické tlakomery to merajú spolu) s odstupom 15 min. Za predpokladu, že je tlak krvi zvýšený z rozčúlenia, treba postihnutú osobu upokojiť (aj príbuzných), usadiť ju do polosedu a upozorniť na prípadné užitie sedatív, ak ich má naordinované. Ak má postihnutý naordinovaný nitroglycerín (NTG), treba ho užiť. Efekt sa ukáže o 20 min. pri NTG alebo 60 min. pri sedatívach. Ak nedošlo k zlepšeniu bolestí na hrudníku treba kontaktovať tiesňovú linku.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková


.

Lapková patrola