Tisícky pútnikov sa dnes zišli v Šaštíne na národnej púti pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Jej vyvrcholením bola svätá omša, ktorú za prítomnosti slovenských biskupov celebroval nitriansky biskup Viliam Judák.

Reprofoto RTVS

Pripomenul, že mariánska úcta sa vinie slovenskými dejinami od čias cyrilometodskej misie. “Čomu nás učí Sedembolestná? Zostáva pod krížom, neuteká preč, nevyhýba sa bolesti,” zdôraznil Judák. Ako protiklad k tomuto postoju spomenul vysokú rozvodovosť na Slovensku či odchod mladých ľudí do zahraničia.

“Bojíme sa na seba vziať trvalý záväzok, dnes sa takmer všetko spochybňuje a rúcajú sa naše istoty. Dezorientovaný človek si viac ako inokedy dáva otázku, čo je teda pravda? Odpoveď je Kristus a každodenný slušný život podľa svojho svedomia,” povedal Judák vo svojej kázni.

Podľa jeho slov je situácia v slovenskej spoločnosti vážna. “Ale stále je možná náprava. Vo Fatime Mária zasiahla do dejín a svetovej politiky, tak prečo by nemohla zasiahnuť aj do našej malej pobabranej politiky? Náš národ nie je dokonalý. Na svojej duši a tvári si nesie všetky rany, ktoré utrpel v dejinách. Pokúsme sa o výpravu, ktorá obyvateľom Slovensku ukáže milú a dobrú Božiu tvár. Ukážme kultúru svojho kresťanstva aj v blížiacich sa komunálnych voľbách. Nebuďme iba nedeľní kresťania, ale vyznávajme hodnoty aj v každodennom živote,” vyzval veriacich.

Národná púť v Šaštíne bude vo štvrtok pokračovať ďalšími bohoslužbami, spoločnými modlitbami veriacich i programom pre rodiny s deťmi. V piatok 16. septembra sa veriaci zúčastnia na svätých omšiach, na krížovej ceste a spoločných modlitbách.

Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú patrónku už od 15. storočia. Číslo sedem má symbolický význam a v biblickom slova zmysle znamená plnosť. Tradícia hovorí o siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Prvou je proroctvo Simeona v chráme, keď jej oznamuje, že jej “dušu prenikne meč”. Druhou bolesťou je útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša, treťou je stratenie sa dvanásťročného Ježiša v chráme, štvrtou je stretnutie s Ježišom na krížovej ceste, piatou bolesťou bolo ukrižovanie a smrť Ježiša, šiestou je jeho snímanie z kríža a poslednou bolesťou je Ježišov pohreb.

Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Panny Márie pochádza z roku 1412. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Bazilika minor v Šaštíne je našou najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie. Dejiny chrámu siahajú až do roku 1564. O 500 rokov neskôr, v roku 1964 bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. za baziliku minor. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku Slovenska. Sochu Sedembolestnej Panny Márie 1. júla 1995 korunoval pápež Ján Pavol II.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024