O skvalitnenie služieb o dostupnosť informácií o cestovnom ruchu v okrese Senica sa bude snažiť projekt „Kvalitné služby a informovanosť – dobre rozvíjajúci sa región“.

Všetky obce okresu Senica boli oslovené žiadosťou mesta Senica o spoluprácu. Senica obce požiadala o vyplnenie dotazníka a poskytnutie propagačných materiálov obcí.

V piatok (29.4.) sa od 10 hodiny uskutoční v Dome kultúry Senica odborné školenie určené starostom a zástupcom obcí, podnikateľom a zamestnancom v oblasti služieb cestovného ruchu, širokej verejnosti.

Súčasne so školením bude v priestoroch DK Senica prebiehať burza informácií, ktorá bude zameraná na predstavenie jednotlivých obcí okresu Senica, výmenu informácií, propagáciu vlastných služieb, ponuky a produktov cestovného ruchu v obciach.

Burza informácií  9:00 – 16:00
– regionálne produkty a ponuka CR okresu Senica a partnerského mesta Velké Pavlovice
– výmena informácií, propagácia vlastných služieb, ponuky a produktov

Odborné školenie  10:00 – 12:00
– analýza služieb v CR okresu Senica /kvalita, ponuka, prístup k zákazníkom, marketing, prezentácia/
– zvyšovanie kvalifikácie, poskytovanie užitočných rád, návodov a informácií
“Malá škola someliéra”
– odborná prednáška spojená s praktickou ukážkou stolovania a podávania vín

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024