Prvý ročník konferencie Spolu tvoríme kraj sa venoval témam spojeným s rozvojom občianskej spoločnosti a participácie verejnosti na tvorbe verejných politík v Trnavskom kraji. Konal sa v Trnave v závere uplynulého týždňa, podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča bol zároveň priestorom na diskusie o podmienkach pôsobenia, príkladoch dobrej praxe či výzvach tohto procesu.

“Pred piatimi rokmi sme sa rozhodli pre uplatňovanie nového prístupu k rozvoju TTSK. Jadrom tohto prístupu je dôvera v potenciál slobodnej iniciatívy obyvateľov kraja a občianskej spoločnosti. Pilotne sme rozbehli podporu rozvoja kraja a komunitného života aj prostredníctvom systému grantov a dotácií. Autenticky napĺňame participatívne posolstvo nášho motta Spolu tvoríme kraj,” uviedol Viskupič.

Podujatie pripravil TTSK v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA) a Inštitútom verejnej politiky Fakulty sociálnych vied (FSV) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jej ambíciou bolo prispieť k vzájomnej informovanosti a naplneniu spoločného záujmu, ktorým je spolupráca pri riešení spoločenských výziev a tvorby verejných politík s ohľadom na ich regionálny a miestny kontext či komunitný rozvoj.

Záhorácke rádio 2024 01

V diskusii vystúpili Viskupič, splnomocnenec vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagač, dekan FSV Jaroslav Mihálik a občiansky aktivista Pavol Demeš. “Prezentovali sme aktivity TTSK a KIRA. Zhodnotili sme tri ročníky krajského participatívneho rozpočtu. Máme ambíciu sa stať kľúčovým aktérom v sieťovaní lokálnych aktivistov a mimovládneho sektora. Predstavili sme nové dobrovoľnícke centrum, ktoré začína fungovať pod záštitou TTSK. Uvedieme aj nový online nástroj, ako aj informačné body v území,” doplnil riaditeľ KIRA Viktor Maroši. Súčasťou programu bola aj prezentácia úspešných spoluprác tretieho sektora a TTSK.

TTSK popri štandardných dotačných mechanizmoch spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ponúka participatívny rozpočet aj na stredných školách vytvoril Fond na rozvoj Trnavského kraja, ktorý je zameraný na podporu väčších aktivít, akcií a práce organizácií, ktoré výrazne prispievajú k propagácii kraja a napĺňajú jeho rozvojový potenciál.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024