Poslednému riadnemu zasadnutiu zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v aktuálnom volebnom období dominovala téma rastu cien energií a návrhu nového grafikonu verejnej dopravy. Poslanecký zbor podporil aj dostavbu centra pomoci v Trnave.

foto TTSK

“Vývoj cien energií dlhodobo sledujeme. Na ich rast sme zareagovali už v máji, keď sme bežné výdavky našich stredných škôl, kultúrnych inštitúcií a zariadení sociálnych služieb zvýšili o 615 000 eur. Pre organizácie v oblasti sociálnej starostlivosti sme aktuálne na tento účel vyčlenili ďalších 129 000 eur,” povedal predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že aj ako predseda združenia SK 8 rokuje s predstaviteľmi vlády SR s cieľom zabezpečiť finančnú pomoc samosprávnym krajom.

Celkové náklady krajských organizácií na vyplatenie odmien vo výške 500 eur pre zamestnancov vo verejnom záujme v oblasti školstva, kultúry, sociálnej starostlivosti a správy ciest sú 2,8 milióna eur. Vďaka odsúhlasenej zmene rozpočtu kraj vyčlení na tento účel jeden milión eur z daňových príjmov. Zvyšné zdroje pokryje z rezervy v rozpočte a z transferu od ministerstva školstva.

Nathaniel Knizkaren 2023

Krajskí poslanci schválili na dostavbu centra pomoci ľuďom bez domova príspevok 170 000 eur. Zároveň požiadali Ministerstvo dopravy a výstavby SR o prehodnotenie návrhu grafikonu vlakovej dopravy na roky 2022 a 2023. Viskupič ako predkladateľ uznesenia uviedol, že sa nevedia “stotožniť s tým, že diaľkové vlaky na trase medzi Bratislavou a Košicami prestanú zastavovať v kúpeľnom meste Piešťany a v Leopoldove, ktoré je dopravným uzlom. Namietali sme aj zníženie počtu spojov na Záhorí či na juhu kraja. Navrhli sme tiež, aby bolo prijatie navrhovaných zmien v grafikone odložené o rok. Od toho si sľubujeme získanie času na odkomunikovanie zmien s cestujúcimi, ako aj na efektívne zosúladenie vlakov s prímestskými autobusmi.”

Vo volebnom období 2017 až 2022 zastupiteľstvo TTSK zasadalo 35-krát, tri zasadnutia boli mimoriadne. Poslanci absolvovali osem výjazdových zasadnutí v Dunajskej Strede, Senici, Piešťanoch, Rakoviciach, Galante.


.

INAT Rezanie laserom