Oficiálne ukončili práce na revitalizácii spodného toku rieky Rudava. Na viac ako 2km toku sa stala slobodnejšou a prívetivejšou pre život.

Vo štvrtok (22.9.) bola zavŕšená na Slovensku unikátna revitalizácia vodného toku, ktorý bol v 70. rokoch skanalizovaný do napriameného vybetónovaného koryta. To nie len že neposkytovalo vhodné životné podmienky vodným organizmom, ale aj zabraňovalo vsakovaniu vody do nižších vrstiev pôdy a urýchľovalo tým odtok vody z územia.

  • Trvalo nám to len tri roky a 3970 osobohodín práce.

  • Rudava sa zatiaľ ticho vlní medzi záhoráckymi dunami o 180 metrov dlhšie, ako tomu bolo pred 4 mesiacmi.

Od betónu oslobodená voda spustila korytotvorné procesy – dno je miestami hlbšie, inde plytšie. Tam je voda pomalšia, čo vyhovuje vysileným rybám, ktoré môžu v tíšinách a medzi koreňmi stromov načerpať silu na cestu ďalej proti prúdu.
Nad hladinou sa objavujú rybáriky a vážky, snáď sa čoskoro pridajú aj vydry, ktoré obývajú tok len o kúsok povyše.

Nathaniel Knizkaren 2023

“Naša práca odhalila viacero administratívnych nedostatkov, ktoré na Slovensku stoja v ceste hladkému priebehu revitalizácií vodných tokov, ktoré sú potrebné, z hľadiska zadržiavania vody v krajine, zvyšovania kvality životného prostredia a ku ktorým sme sa vstupom do Európskej únie zaviazali,” informuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).

Počas 20. storočia boli na Slovensku umelo napriamené korytá viacerých vodných tokov v záujme protipovodňovej ochrany.

Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču však takéto kroky neúmyselne pomohli prehĺbiť iný problém. „Umelé napriamenie riek zrýchlilo odtok vody z územia. Vďaka globálnej klimatickej kríze však Slovensko tento rok čelilo v letnom období bezprecedentnému suchu. Ukázalo sa tak, že v skutočnosti potrebujeme spomaľovať odtok vody a zadržiavať ju v území,“ povedal štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča.

S revitalizáciou vodných tokov pomôže Plán obnovy a odolnosti SR, kde je na tento účel vyčlenených 62,4 milióna eur. Pilotnou revitalizáciou z Plánu obnovy a odolnosti SR bude 17 kilometrov povodia rieky Morava.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024