Po dvojročnej prestávke sa dnes stretli bezpríspevkoví darcovia krvi okresov Senica, Myjava a Skalica, aby si za opakované darcovstvo prevzali bronzové, strieborné, zlaté a diamantové plakety prof. MUDr. Janského a takisto Kňazovického medailu, ktorá sa udeľuje v prípade žien za 80 odberov a u mužov za rovnú stovku.

Prítomným sa prihovorila riaditeľka Slovenského červeného kríža (SČK), územný spolok Senica Miriam Madunická i členka Najvyššej rady SČK Veronika Kopúnková, ako aj primátor Senice Martin Džačovský, ktorý vyslovil uznanie prítomným darcom a zároveň poďakoval riaditeľke senického SČK za organizáciu podujatia a neprestajnú motiváciu darcov.

„Dovoľte, aby som vám úprimne poďakoval za vaše rozhodnutie, ktoré ste prijali kedysi dávno pred rokmi a na základe neho ste vstúpili do radov dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi. Pretože aj na počiatku 21. storočia je ľudská krv stále nenahraditeľnou živou tekutinou. V mene všetkých tých, ktorým vaša krv pomohla, vám ďakujem. Máte našu úctu a uznanie.“

Záhorácke rádio 2024 01

Darovanie krvi je prejavom solidarity, zaznelo v príhovore Miriam Madunickej: „Vy, darcovia, prichádzate skromne bez veľkých slov na transfúzne oddelenia, ale aj mobilné odbery, aby ste po kvapkách vlievali nádej na život tým, ktorým život uniká. Je pre nás cťou v tento výnimočný deň prejaviť vám našu vďaku a odovzdať vám najvyššie spoločenské ocenenie za mnohonásobné darovanie krvi.“

Slávnostné oceňovanie darcov krvi troch okresov v koncertnej sále ZUŠ Senica, na ktoré bolo pozvaných 71 bezpríspevkových darcov, zorganizoval SČK, územný spolok Senica s podporou mesta Senica.


.
Toto je čítané

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici vystavuje sklárka a keramikárka Lucia Langová

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici prezentuje svoju tvorbu sklárka a keramikárka…

20 rokov