Vzhľadom na predchádzajúce daždivé počasie, ktoré sa očakáva i v prvej dekáde mája SZZ doporučuje pestovateľom jabloní a hrušiek vykonať postrek proti hubovej chorobe chrastavitosti jadrovín, ktorá u náchyľných odrôd v minulom roku spôsobila v našich podmienkach veľké škody.

V tomto období doporučujeme použiť kombinovaný fungicíd, ktorý účinkuje okrem chrastavitosti zároveň i proti múčnatke, ako Discus, Talent a iné. Tieto fungicídy je možné kombinovať i s insekticídmi proti listovým voškám, výskyt ktorých sme už zaznamenali, ako je Pirimor , Bi-58 a iné. Postrek proti voškám sa nevykonáva preventívne, ale len vtedy, keď sa zistí ich prítomnosť na rastlinách!

Monilióza výhonkov a kvetov kôstkovín na marhuliach, čerešniach a višniach za daždivého počasia má dobré predpoklady na jej šírenie i na plody. Napadnuté suché konáriky s odumretými kvetmi je nutné pred postrekom mechanicky odstrániť. Ako vhodný doporučujeme aplikovať fungicíd Sporgon 50 WP.
V tomto období začína nálet mínujúcich motýľov ako ploskáčik jabloňový, podkopáčik špirálový a ovocný. Ich škodlivosť v našich podmienkach nebýva významná, preto zásah proti ním zatiaľ nedoporučujeme.
Záverom chceme znova pripomenúť nálet mínerky pórovej na cibuľu a pór, kde okrem prikrývania porastov netkanými textílami je pri zistení prvých vpichov na listoch cibule účinný prípravok Reldan 40 EC a prípravok Perfektion.

Platnosť uvedených opatrení je od 28. apríla do 5.mája 2011.
Vyzývame záhradkárov na prísne dodržiavanie metodických pokynov uvedených na obaloch chemických prípravkov.

Relácia je dostupná na webe : http://szzsekule.slash.sk v rubrike „Informácie“

Ing. Alojz Kunštek
predseda ZO SZZ Sekule


.
Toto je čítané

Ponuka práce: Opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení pre seniorov MUDr. Dallosa

Zariadenie pre seniorov MUDr. Dallosa v Moravskom Svätom Jáne prijme do pracovného…

HAŠŠO 6/2024