Pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti pobyt v zdravotníckom zariadení nepresahuje 24 hodín, s čím súvisí aj menej stresu z hospitalizácie, menšie riziko prenosu nemocničných nákaz a menší zásah do pracovného procesu pacienta.

Jednodňová chirurgia sa vyžíva najmä pri operačných výkonoch a zákrokoch v lokálnej anestézii a pri niektorých menej závažných operačných zákrokoch v celkovej anestézii. Na Urologickom oddelení Fakultnej nemocnice AGEL Skalica vykonajú mesačne približne 50 takýchto zákrokov.

Pri jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) pacient zostáva v zdravotníckom zariadení maximálne 24 hodín. Ide prevažne o plánované výkony vykonávané v lokálnej anestézii. „V urológii máme  v zdravotnej poisťovni zazmluvnených 23 výkonov realizovaných v rámci JZS. Výkony sú plne hradené zo zdravotného poistenia, bez spoluúčasti pacienta. Na urologickom oddelení mesačne vykonáme  približne 50 takýchto zákrokov,“ uviedol primár Urologického oddelenia MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD., podľa ktorého už aj pre pandémiu COVID odložené výkony sa podarilo vybaviť a čakacia doba na výkony nepresahuje 2 týždne.

Najčastejšie realizovanými urologickými výkonmi JZS sú obriezka zo zdravotných dôvodov (cirkumzícia), operácia tzv. hydrokély – vodného pruhu na miešku a operácia rozšírených žíl na miešku (tzv. varikokély).  Frenuloplastika (operácia skrátenej uzdičky penisu) alebo biopsia prostaty (odber vzorky prostaty na histologické vyšetrenie) patria tiež medzi zákroky jednodňovej chirurgie. V režime JZS sa operuje aj stresová inkontinencia moču u žien, nezostúpené semenníky u chlapcov alebo resekcia kondylómov na penise.

Pacient sa objednáva na zákrok v rámci JZS po vyšetrení v urologickej ambulancii, v niektorých prípadoch je objednaný telefonicky po vyšetrení v spádových urologických ambulanciách (Senica). „Tento typ poskytovanej zdravotnej starostlivosti je výhodný napríklad pri malých deťoch, u ktorých sa zákroky robia v celkovej anestézii. Ráno pred zákrokom prídu nalačno na oddelenie, deti idú prvé do operačného programu a pokiaľ nenastanú žiadne komplikácie, šesť hodín po príchode z operačnej sály sú prepustené do domáceho liečenia. To znamená, že v nemocnici nespia a počas celej doby sú pri nich rodičia,“ zdôraznil výhody JZS pre deti primár s tým, že o tom, či je stanovená diagnóza vhodná na riešenie v jednodňovej zdravotnej starostlivosti, rozhoduje lekár.


.
Toto je čítané

Stredné školy v pôsobnosti Trnavského kraja majú ešte 464 voľných miest

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ponúkajú v druhom…

20 rokov