Počas samosprávnych volieb v poslednú októbrovú sobotu si obyvatelia Rohožníka na Záhorí budú môcť zvoliť aj Zastupiteľstvo mladých.

ilustračné foto

Päťčlenný volený zbor zložený z obyvateľov obce vo veku od 15 do 25 rokov bude poradným orgánom pre obecné zastupiteľstvo a samosprávu. “Cieľom je lepšie a adresnejšie artikulovať témy, ktoré mladých v obci trápia a zaujímajú,” vysvetľujú iniciátori, starosta obce Peter Švaral a poslankyňa obecného zastupiteľstva Barbora Micháleková Richveisová.

Záhorácke rádio 2024 01

Inšpiráciu pre Zastupiteľstvo mladých našli v zahraničí, konkrétne vo francúzskom meste Marseille. “Mládežnícke parlamenty už na Slovensku v rôznych podobách fungujú, no poradný orgán obecného zastupiteľstva je novinkou,” upozornili. Zastupiteľstvo mladých, jeho kreovanie, spôsob obsadenia i predmet činnosti sú už implementované do štatútu obce.

Kandidatúru podalo deväť uchádzačov, všetci sú vo veku od 16 do 23 rokov. Mandát zvolených zástupcov bude podobne ako mandát obecných poslancov štvorročný. Schádzať sa budú podľa potreby, najmenej však raz za štvrťrok. Predsedu zastupiteľstva si zvolia jeho členovia, tajomníka určí zo zamestnancov obecného úradu starosta, jeden z poslancov obecného zastupiteľstva bude tiež vykonávať úlohu koordinátora medzi oboma zbormi.


.

Labková patrola