Trnavský samosprávny kraj organizuje bezplatný vzdelávací cyklus s názvom Jesenná škola cyklodopravy. Premiérová séria podujatí je určená najmä pre zamestnancov vo verejnej správe, ktorí sa venujú oblasti dopravy či projektovému manažmentu.

Prebieha počas októbra a novembra. Na otvorení podujatia sa v stredu 12. októbra 2022 zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť.

„K rozvoju cyklistickej dopravy sme pristúpili komplexne, a to aj v spolupráci s obcami a mestami. Osvedčili sa konzultácie trasovania alebo príspevky na dofinancovanie eurofondových projektov združení obcí v okolí Trnavy a Dunajského Klátova. S cieľom zabezpečiť ešte efektívnejšiu spoluprácu sme pripravili unikátny vzdelávací program, prvý svojho druhu na Slovensku. So zamestnancami verejnej správy sa o skúsenosti podelia domáci a zahraniční renomovaní odborníci. Priblížia dizajnové princípy cyklistickej dopravnej infraštruktúry, jej navrhovanie od A po Z, či opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a komfortu cyklistov,“ povedal cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová.

  • Vzdelávací cyklus je rozdelený do štyroch blokov, v ktorých budú účastníkom vysvetlené základné princípy cyklodopravy, rozvoja jej infraštruktúry a efektívnej komunikácie v tejto oblasti.

Prednášať budú odborníci z oblasti udržateľnej mobility zo Slovenskej a Českej republiky. Súčasťou vzdelávania budú aj diskusie a cykloexkurzia. Kraj túto vzdelávaciu aktivitu pripravil v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a akademickým sektorom.

Záhorácke rádio 2024 01

„Predstaviteľom samospráv či pracovníkom v oblasti dopravy a udržateľnej mobility chceme dať odpovede na otázky, ako viesť cyklotrasy efektívne a bezpečne. Našim cieľom je tiež zvýšiť povedomie o benefitoch udržateľnej mobility tak, aby ľudia vymenili autá za ekologickejšie dopravné prostriedky,“ doplnila cyklokoordinátorka Szokolová s tým, že župa má v tejto súvislosti vypracovanú stratégiu, ako aj na dátach založenú štúdiu, ktorá odporúča koncentrovať pozornosť na investície do intravilánov obcí a okolia miest.

Štátny tajomník Kmeť na otvorení podujatia uviedol, že „Trnavský kraj má ideálne podmienky na rozvoj cyklodopravy. Samotnej výstavbe cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry však musí predchádzať kvalitná odborná príprava. V tom sú kľúčové znalosti a skúsenosti pracovníkov vo verejnej správe, najmä samospráv. Preto vítam iniciatívu trnavskej župy, ktorá v rámci svojho komplexného prístupu pripravila prvú Jesennú školu cyklodopravy s ambíciou prispieť k rozvoju bezpečnej a komfortnej dopravy na dvoch kolesách.“

Župa realizuje vlastné projekty výstavby cyklotrás, pričom veľkú časť z nich spolufinancuje z eurofondov.

Na Záhorí župa začne s výstavbou úsekov Moravskej cyklomagistrály medzi Baťovým kanálom v Skalici a Holíčom v dĺžke 6,1 kilometra. Kraj má schválené spolufinancovanie aj na projekt dvoch cyklotrás medzi Brodským a slovensko-rakúskou hranicou v celkovej dĺžke 10,9 kilometra.

Neďalekú cezhraničnú Lávku Veľkej Moravy medzi Kopčanmi a Mikulčicami môžu peší a cyklisti využívať už od roku 2019.


.

BM: Ustekana sobota