Prinášame 3 otázky pre kandidátov na primátora mesta Gbely Jozefa Hazlingera a Martina Jahodku.

Kandidáti na primátora mesta Gbely: Jozef Hazlinger a Martin Jahodka
Kandidáti na primátora mesta Gbely: Jozef Hazlinger a Martin Jahodka

Jozef Hazlinger, Ing., 54 r.,
primátor mesta, nezávislý kandidát

  • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste  Gbely za posledné 4 roky?

Všetko čo sme urobili, bolo dobré. Veď zlé veci samospráva ani robiť nemôže. V prvom rade to je príprava stavebných pozemkov pre mladé rodiny. Výstavba multifunkčného oploteného športoviska pre predškolákov, nové hracie prvky v parku a sídlisku Záhumenice, veľmi dôležité pre občanov v jednotlivých častiach mesta je pokračovanie v rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov. Dočkali sa ich na ul. Halaštava, kde v minulom roku po rozsiahlej rekonštrukcii verejného vodovodu sa vybudoval chodník a v tomto roku sa položil asfalt na cestu, nová je aj cesta na ul. Záhumenice, ul. Farské a pri základnej škole. Občania, ale i návštevníci nášho katastra, si pochvaľujú asfaltovú cyklotrasu z Gbelov do Adamova a mládež – novú pumptrackovú dráhu pri motokrose. Takou čerešničkou tohto volebného obdobia je zabezpečenie výstavby novej telocvične v strednej odbornej škole elektrotechnickej. Z grantov Európskej únie sa modernizovali učebne v základnej škole, chemicko-biologická, jazyková a pre výučbu technických predmetov. A športovci futbalisti sa okrem iného potešili vybudovaniu automatických závlah na oboch ihriskách.

  • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta Gbely?

On nie je nevyužitý, len z dôvodov najmä finančných nie je rýchlo realizovateľný. Sem patrí najmä modernizácia domu kultúry, objekt bývalého kina, kde by sme chceli priestor poskytnúť pre spoločenské organizácie v meste. Nám nechýba kontakt s občanmi, vedenie mesta sa zúčastňuje aktivít organizácií a účasťou takmer na všetkých podujatiach, či už sú to školáci, kultúrne spolky, športovci, ako aj v priamom kontakte s každým občanom riešime ich námety, podnety, pripomienky, a niekedy aj kritické názory. Pravdou však je, že k realizácii dobrých nápadov častokrát chýbajú nielen finančné zdroje, ale aj neusporiadanie pozemkov v katastre. Nie každý rozumný nápad od občanov je v danom momente a v danej lokalite realizovateľný. Nie je pravda, že vedenie hovorí len nie, nejde to. Ale ak to je v rozpore so zákonom, územným plánom mesta – tak to skutočne nejde.

  • Ako si predstavujete mesto Gbely o 4 roky?

Krásne. V lokalite „Kúcanka“ bude postavených všetkých 42 nových rodinných domov, vybudujeme park, ihrisko. V Gbeloch sú najlepšie cesty na Záhorí a naše mesto patrí k tým, ktoré sú čisté, upravené, majú zodpovedných občanov, ktorí sa starajú o svoje životné prostredie, a to nielen pred rodinnými domami, ale aj v bytových domoch. Za štyri roky chceme v meste realizovať vodozádržné opatrenia, revitalizovať jestvujúce studne, vybudovať novú cyklotrasu k motokrosu a z Gbelov do Petrovej Vsi a Letničia z finančných zdrojov EÚ a pod. Sme presvedčení o tom, že za 4 roky skonštatujeme, že mesto, jeho poslanci a v neposlednej rade aj jeho obyvatelia, zasa spoločne urobili kus dobrej práce a to nielen v oblasti investičnej, ale aj sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a pod. Námetov je veľa, plány sú pripravené, ochota, skúsenosť a nadšenie nechýba.

Macek Knihy.Zahori

Martin Jahodka, Mgr., 44 r.,
nákupca, nezávislý kandidát

  • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste Gbely za posledné 4 roky?

Odpočet svojej činnosti si má urobiť v prvom rade úradujúci primátor. Známku za jeho aktivitu mu zasa vystavia občania – voliči. Ak by však v meste Gbely bolo všetko ako má byť, nevzišla by od občanov požiadavka na zmenu primátora. Kandidujem preto, že veci a pomery v našom meste chcem zmeniť. K lepšiemu. Aby sa zastavil úpadok mesta, aby Gbely začali opäť prosperovať a aby sa podmienky na život a na podnikanie tu u nás doma zmenili k lepšiemu.

  • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta Gbely?

Dá sa povedať, že vo všetkom. Nie sme síce veľké mesto, ale žijú tu šikovní a múdri ľudia. Nakoľko mesto neponúka veľa príležitostí na osobný rozvoj, mnoho ľudí odchádza a tí, čo zostali, sú postupne apatickí. Ja to chcem zmeniť. Chcem, aby sa ľudia do svojho mesta vrátili, aby si tu zakladali rodiny. Aby žiť v Gbeloch sa opäť po rokoch skutočne oplatilo.

  • Ako si predstavujete mesto Gbely o 4 roky?

Ako mesto, ktoré sa nadýchlo a zmenilo smer svojho vývoja. Ako mesto, ktoré začína byť úspešné, s bezpečnými cestami, s kvalitnou úrovňou poskytovaných služieb, ktoré má mesto v kompetencii, ako mesto aj turisticky atraktívne, ale aj ako mesto s ponukou športu a kultúrnych podujatí pre svojich občanov. Proste, v roku 2026 vidím mesto, ktoré ponúka svojim obyvateľom kvalitné podmienky pre život. Toto je mojim úprimným zámerom a takto je aj postavená moja programová ponuka.

 

→ V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov – hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra od 7:00 do 20:00.


.
Toto je čítané

Vodovodné potrubia sú za hranicou životnosti

Počas leta sa zvyšuje spotreba vody v záhradách ale aj na verejných…

20 rokov