Prinášame 3 otázky pre kandidátov na primátora mesta Holíč Borisa Bízeka a Zdenka Čambala.

Kandidáti na primátora Holíča Boris Bízek a Zdenko Čambal

Boris Bízek, Ing., 46 r.,
konateľ, nezávislý kandidát

  • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste Holíč za posledné 4 roky?

Hľadám niečo zásadne dobré, nad rámec povinností vyplývajúcich z vedenia mesta, no rovnako ako aj ostatní obyvatelia Holíča aj ja vnímam skôr nedostatky v práci pre mesto a jeho obyvateľov. Je toho veľa čo treba zlepšiť. Ako príklad uvediem parkovanie v jednotlivých častiach mesta, nevyriešenú dopravnú situáciu v centre mesta. Aj teraz blokujú kamióny v celom Holíči takmer všetky dopravné ťahy, cesty sú v určité hodiny doslova nepriechodné. V Holíči absentuje ochrana životného prostredia, zle je nastavené odpadové hospodárstvo. Chýba transparentnosť, čo je mestu vytýkané. Prostriedky rozpočtu sa zbytočne míňajú aj na plátanie zlých manažérskych rozhodnutí mestskej firmy, namiesto lepšej podpory športových a kultúrnych organizácií…

  • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta Holíč?

Mesto Holíč má veľký a žiaľ nevyužitý potenciál najmä v cestovnom ruchu a to predovšetkým v historickom odkaze Holíčskeho panstva Františka Štefana Lotrinského. Chýbajú tu mestské cyklotrasy. Spolupráca a komunikácia s okolitými mestami takmer nefunguje.
Potenciál máme aj v ľuďoch, ktorí by sa chceli realizovať viac, ale nie vždy sa ich nápady stretnú na oficiálnych miestach so záujmom. Potenciál mesta je v jeho smart riadení a v riešeniach ktoré slúžia všetkým jeho obyvateľom.

  • Ako si predstavujete vaše mesto o 4 roky?

Za 4 roky by som chcel vidieť naše mesto viac priateľskejšie k jeho obyvateľom. Chcel by som ho vidieť ako efektívne hospodáriace a transparentnejšie, keďže práve transparentnosť šetrí peniaze na zmysluplnejšie projekty. Určite viac energeticky sebestačné, čistejšie, ekologickejšie, zábavnejšie a najmä ústretovejšie k potrebám jeho obyvateľov. Jednoducho mesto s lepšou náladou.

Záhorácke rádio 2024 01

Zdenko Čambal, PhDr., PhD., 60 r.,
primátor, Slovenská národná strana, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA

  • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste za posledné 4 roky?

Práca pre mesto sa posudzuje v podstatne dlhšom období. Projekty a dokumentácia, potom realizácia. V tomto volebnom období sa realizovali rekonštrukcie priestorov základných škôl, zateplenie materskej škôlky, vybudovali sa učebne – školská knižnica, nadobudli sme didaktickú techniku. Rozvinula sa opatrovateľská služba. V odpadovom hospodárstve pribudli kompostéry. Len do revitalizácie mestského štadiónu sme len za posledné 4 roky vložili investície za 1,4milióna eur. podstatné bolo vybudovanie tréningového futbalového ihriska s umelým povrchom, rovnako dôležitá bola prístavba k tribúne. Rozhodujúce pre ľudí je bývanie. Regenerovali sme vnútrobloky a odkúpili bytový dom prostredníctvom štátneho fondu rozvoja. Opravovali sme komunikácie, vybudovali parkovacie miesta. O cyklotrase Holíč – Kopčany sme spustili postupnú realizáciu cyklotrasy Holíč – Skalica. Rovnako dôležité je kultúrne a oddychové aktivity občanov. Vybudovali sme Rozhľadňu na Hrebeni, rekonštruovali Veterný mlyn, revitalizovali sme Židovský cintorín a v samotnom meste sme pokračovali k aktivitám SMART pre Holíč.

  • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Skúsenosť v práci pre mesto a pre kraj ma naučila pravde, že jedno nemôže existovať bez druhého. Kraj je len suma katastrov a v každom meste, obci sa odohráva život. Majú spoločnú infraštruktúru a tých istých ľudí na vlastnom území. Snažiť sa rozvíjať mesto inak, ako v súzvuku so širším regiónom by bolo chybou. Preto sa naším cieľom musí stať rozvoj cestovného ruchu. Holíč má potenciál. Holíčsky zámok, budovy okolo neho, barokový areál, to všetko sú vynikajúce predpoklady, len vyžadujú veľa peňazí. Občania sa na vec pozerajú pragmaticky. Zaslúžia si kúpalisko a parkovací dom. To budú moje priority, vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky. Pre rozvoj turizmu, oddychu a športu  sme však začali budovať druhý športový areál v Holíči, kde by sa dalo bicyklovať, behať a cvičiť na workoute a deti i na preliezkach a ľanových sieťach. Nevyužité lokality začíname meniť na brownfieldy. V rámci nášho rozpočtu vykonávame všetky možné aktivity smerom k SMART city vrátane SMART mobility.

  • Ako si predstavujete vaše mesto o 4 roky? 

Pracujem s veľmi mladým tímom a nielen vo voľbách. Viac ako 50%  zamestnancov úradu sa počítam medzi mladých. Rozvíjam prax o spoločnej energií kolektívu a mojej osobnej skúsenosti. mesto bude patriť o ďalšie 4 roky mladým, pretože prakticky v každom odbore profesionálnej činnosti medzi tým dorastú ľudia, ktorí okrem sily a odhodlania budú mať aj potrebnú skúsenosť.

 

→ V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov – hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra od 7:00 do 20:00.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024