V areáli Centra sociálnych služieb v Rohove bola vybudovaná nová čistiareň odpadových vôd. Aktuálne funguje v skúšobnej prevádzke. Po jej vyhodnotení a kolaudácii stavby bude čistiareň uvedená do plného užívania. Do realizácie projektu investoval Trnavský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ centra, takmer 410-tisíc eur.

„Systematicky investujeme do modernizácie zariadení sociálnych služieb. Som veľmi rád, že sa nám podarilo vybudovať novú čistiareň odpadových vôd v zariadení v Rohove. Tým sa vyriešil dlhodobý problém s kanalizáciou a zlepšili sa podmienky pre 120 klientov. Moderná čistiareň bola uvedená do skúšobnej prevádzky, po ktorej bude nasledovať kolaudácia,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Čistiareň je navrhnutá na základe najnovších poznatkov v oblasti mechanicko-biologického a chemického čistenia odpadových vôd s prihliadnutím k používaným a overeným technológiám. Je prepojená na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu z hlavnej budovy a z ubytovacích zariadení.

Ako doplnila riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková, „pod hlavičkou centra funguje aj zariadenie podporovaného bývania v Senici, ktoré sme otvorili v roku 2021. Na základe dobrej spätnej väzby sme tento rok jeho kapacitu rozšírili, vďaka čomu majú ďalšie klientky možnosť naučiť sa žiť samostatnejšie a v komunite.“

Úplne nové špecializované zariadenie vznikne v Moravskom Svätom Jáne.

Najväčšou investičnou aktivitou župy v oblasti sociálnej starostlivosti v okrese Senica bude vytvorenie nového zariadenia. Adaptáciou objektov bývalej školy v prírode v Moravskom Svätom Jáne vznikne až 40 miest pre klientov.

Trnavská župa má v zriaďovateľskej pôsobnosti 21 zariadení sociálnych služieb. V okrese Senica sa nachádza päť z nich. Okrem zariadenia v Rohove ide o domovy sociálnych služieb v Senici, Bojkovej, Borskom Svätom Jure a v Moravskom Svätom Jáne.


.

INAT Rezanie laserom