Pri železničnej stanici vo VeLkých Levároch začali realizovať stavebné práce na projekte dopravného prestupného terminálu.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná príjazdová komunikácia k železničnej stanici, obnoví sa autobusové otočisko, vybuduje sa 37 nových parkovacích miest typu „Kiss and Ride“ a „Park and Ride“. Pribudne autobusová zastávka s prístreškom, verejné osvetlenie, kamerový systém, informačný systém integrovanej dopravy, odvodnenie spevnených plôch a taktiež zeleň.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Projekt prestupného terminálu nadväzuje na cyklochodník vybudovaný v roku 2021. Stretáva sa v ňom viacero druhov dopravy – železničná, autobusová, automobilová, cyklistická a pešia.

Projekt je financovaný z fondov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Informuje obec Veľké Leváre na svojomn webe.


.

INAT Rezanie laserom