V Senici pribudne možnosť alternatívnej dopravy. Seničania budú môcť využívať na presun po meste tzv. zdieľané bicykle. Senická samospráva bola úspešná a na projekt „Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING)“ získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške viac ako 570 tisíc eur.

Ilustračné foto 123rf.com

Cieľom projektu je motivovať obyvateľov k využívaniu cyklistickej infraštruktúry tak, aby uprednostňovali cyklistickú dopravu pred motorizovanou. Systém bude pozostávať zo 145 bicyklov zaparkovaných v 23 dokovacích staniciach, čo pokryje strategické územie mesta vrátane priľahlých mestských častí.

Posledné roky možno v podmienkach Slovenskej republiky zaznamenať rastúcu tendenciu pre zavedenie efektívnejšej alternatívy dopravy pomocou systému zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharingu. Zdieľané bicykle tvoria cenovo dostupnú, ekologickú, rýchlu a spoľahlivú variantu nemotorovej dopravy. Táto téma je najviac spojená s aktívnym trávením voľného času, dochádzaním do práce, riešením problémov s cestovným ruchom, mobilitou, rekreáciou a v neposlednom rade aj modernizáciou dopravnej politiky mesta.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Systém zdieľaných bicyklov predstavuje automatizovanú sieť dokovacích staníc a bicyklov prepojených pomocou softvérového rozhrania. Užívatelia si budú môcť zapožičať bicykel z jednej dokovacej stanice, užívať ho a následne vrátiť do tej istej, či ktorejkoľvek inej v sieti. „Mesto má snahu realizáciou projektu rozšíriť používanie bicykla ako bežného a bezpečného dopravného prostriedku v rámci mesta. Dostatočnú dostupnosť využívania tohto spôsobu prepravy zabezpečí 23 dokovacích staníc, ktoré budú rozmiestnené po meste tak, aby boli dostupné pre všetkých obyvateľov zo všetkých mestských častí,“ vysvetľuje zámer mesta projektová manažérka MsÚ Senica Dana Jurková.

Mesto Senica úspešne buduje bezpečnú cyklodopravnú sieť s cieľom integrovať cyklistickú dopravu s ostatnými druhmi prepravy. „Vybudovali sme takmer šesť kilometrov nových cyklodopravných trás a pracujeme na druhej etape, ktorá k sieti cyklotrás pripojí ďalšie časti mesta. Vybudovalo sa množstvo doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a pribudne ďalšia. Aj preto si myslím, že zdieľané bicykle a celkovo cyklistická doprava bude v Senici skvelou alternatívou k motorizovanej doprave,“ argumentuje primátor mesta Martin Džačovský.

Okrem samotných zdieľaných bicyklov a dokovacích staníc bude v rámci realizácie projektu vybudovaná doplnková infraštruktúra v meste doplnená o ďalších 20 kusov stojanov na bicykle v tvare „U“ určených pre zaparkovanie 40-tich bicyklov. Tieto stojany budú umiestnené na Štefánikovej ulici pred budovou Mestského úradu Senica a na Námestí oslobodenia pred rímskokatolíckym kostolom.

Informuje mesto Senica na svojom webe.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024