Keď v roku 2018 po prvý raz kandidoval na primátora, veril, že ľuďom nebude prekážať, že sa správal zodpovedne a je finančne zabezpečený, lebo pochopia, že nepotrebuje kradnúť. Dnes so smiechom priznáva, že bol naivný. Myslia si to o ňom. V rámci predvolebného boja mu vyčítajú majetok a nazývajú ho developerom.

O týchto aj iných témach sme sa rozprávali s kandidátom na primátora Mesta Senica – s Ing. Mgr. Martinom Džačovským.

 

  • Pred štyrmi rokmi ste mali úspešnú advokátsku prax, prečo ste ju obetovali funkcii primátora?

Nikdy som o tomto rozhodnutí neuvažoval ako o obete. Štyri roky pred mojou prvou kandidatúrou som bol poslancom mestského zastupiteľstva a dospel som k presvedčeniu, že mesto môže fungovať lepšie. Advokácia nie je ako novinárčina, že keď raz pôsobíte vo verejnej sfére, nemali by ste sa už nikdy vrátiť do spravodajstva. Právne znalosti plne využívam v pozícii primátora a kedykoľvek sa k advokácii môžem vrátiť a keď ten čas príde, urobím to veľmi rád.

  • Máte päť protikandidátov, každý nejakým spôsobom vedie svoju kampaň. Je teda možné, že podobne ako vy pred štyrmi rokmi dospeli k názoru, že mesto môže fungovať lepšie bez vás?

To nie je veľmi otázka pre mňa, ale pre nich… Z niektorých ofenzív však usudzujem, že to môže byť tak, ako hovoríte. Je to však prirodzené, kritika a výkon akejsi formy občianskeho dozoru do verejnej sféry patria a každý z nás by s ňou mal počítať a hlavne sa jej nebáť. Ak ste robili dobré rozhodnutia, musíte byť pripravený si ich kedykoľvek obhájiť.

  • Dva roky z vášho funkčného obdobia sme bojovali s pandémiou a keď sa už zdalo, že pominula, prišla výzva na pomoc ukrajinským vojnovým utečencom. Nebudem sa vás pýtať, ako ste tieto výzvy zvládli, lebo viem, že v porovnaní s mnohými inými mestami vynikajúco, skôr by ma zaujímalo, ako sa vám darilo napĺňať svoj volebný program.

Nie som ten typ, ktorý sám seba zvykne potľapkávať po pleciach a rozprávať, ako to na pána dal. A nebola by to ani pravda. Trápili sme sa a trápili sme sa veľmi. Kvôli pandémii nám meškal materiál na stavby, firmy, ktoré vyhrali obstarávania nám z nich odstupovali, lebo sa závratným tempom menila cena ale že úplne všetkého. Napriek tomu si myslím, že sme toho aj vďaka podpore poslancov mestského zastupiteľstva zvládli veľa a že je to aj vidno.

Máme ukončenú prvú fázu výstavby cyklotrás, krásny funkčný priestor Múzea Senica v Sokolovni, kde teraz pokračujú práce na zakladaní parku, máme zateplenú ZŠ na Viliama Paulínyho Tótha aj materskú škôlku na Komenského, ukončenú prvú časť projektu rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov, v meste sa vysadilo viac ako 200 stromov. Veľmi vysoko hodnotím založenie Sociálneho podniku, ktorý zamestnáva v Senici aj znevýhodnených obyvateľov, výrazné zníženie zadlženia Polikliniky Senica a príchod strategickej investície do mesta, ktorá ponúkne v prvej fáze zamestnanie 850 ľuďom.

  • Projekt Mestského múzea v Sokolovni a príchod strategického investora do mesta, ak sa nemýlim, začali však riešiť ešte vaši predchodcovia. Nepripisujete si za ne zásluhy neprávom?

Keď som nastúpil do funkcie primátora, projekt Múzea Senica bol pripravený, no dal som kompletne prepracovať expozície múzea, pretože sme sa so zastupiteľstvom zhodli na tom, že nie je dostatočne dobrý. Chceli sme moderné múzeum, ktoré budú vysoko hodnotiť aj odborníci a ktoré budú radi navštevovať mladí a to nielen v rámci hodiny dejepisu.

A myslím si, že sa to podarilo. Priestor múzea je živý a komunikuje s okolím. Pokiaľ ide o strategického investora mesto s ním začalo rokovať začiatkom roka 2020, kedy sa rozhodoval medzi 6 krajinami v Európe a postupovali sme až do bodu, keď o investíciu súťažili dve mestá. Nakoniec vyhrala Senica a podľa vyjadrení zástupcov investora sú radi, že dohody s mestom platia nad rámec ich očakávaní.

  • V programe na obdobie 2018 – 2022 ste mali aj bod, ktorý hovoril o výstavbe nájomných bytov. Zdá sa, že v tomto ohľade sa Senica nikam neposunula…

Musíme sa na to pozrieť z niekoľkých uhlov. Mesto Senica má 561 nájomných bytov, čo je v porovnaní s mnohými slovenskými mestami vysoko nad priemerom. Mesto ich nielen prenajíma, ale ich aj financuje, čo znamená, že platí za všetky opravy a ich údržbu. Len nedávno sme riešili výmenu strechy na Ulici Sv. Cyrila a Metoda po víchrici, čo nebola malá investícia, ale bola extrémne potrebná. Je pravda, že mesto za posledné štyri roky nájomné byty nepostavilo, ale začalo s prípravou rekonštrukcie existujúcej budovy na J. Kráľa, v ktorej po kompletnej sanácii a rekonštrukcii pribudne 23 nájomných bytov. V Senici je však masívne rozbehnutá aj IBV výstavba zo súkromných zdrojov, preto tlak na mohutnú výstavbu nájomných bytov nie je taký veľký, ako kedysi. Aj keď pripúšťam, že aj v súčasnosti evidujeme žiadateľov o nájomné byty, ktorých záujmy momentálne nevieme uspokojiť okamžite, pretože kapacita je naplnená.

  • V poslednej dobe vzbudil v meste veľké vášne projekt IBV výstavby za ZŠ. na Ulici Komenského. Ak sa nemýlim, aj Vaši rodičia a mnoho iných ľudí zo Senice tam majú pozemky. Ľudia sa báli problémov s kanalizáciou, obávali sa hustnutia dopravy a straty súkromia v zóne, ktorá má v meste pokojnú atmosféru dediny.

Áno, malú časť pozemkov vlastnia moji rodičia a je to údaj, ktorý si vie každý dohľadať. Neprepísali to na „bieleho koňa“, nie je to tajné, jednoducho to beriem ako fakt. Pokiaľ ide o obavy ľudí, mám problém porozumieť jednej veci… Musíme pochopiť, že to, že sa mesto rozrastá smerom von a nezahusťuje sa neprimerane zástavba v jeho vnútri, je jediný rozumný spôsob, ako riešiť bývanie. Cez to jednoducho nejde vlak. Ale aby som to skrátil, pripojenie na kanalizáciu máme potvrdené, je možné ho riešiť aj alternatívne cez Priemyselnú zónu a obavy z nadmernej dopravy sú vyriešené tiež, pretože už máme štúdiu na odklonenie dopravy z tejto časti, takže tranzitná osobná doprava by z existujúcej lokality zmizla, odklonila by sa cez „obchvat“ pre osobné vozidlá .

  • Mimochodom, obchvat je téma, ktorá Senicu trápi dlhodobo. Vaši protikandidáti prišli s alternatívnymi návrhmi riešenia, napr. pán Jakubáč navrhol zapojiť do jeho výstavby súkromných investorov…

Som zástancom hľadania alternatívnych riešení, ak to dáva zmysel a je to v zmysle zákona a rozhodne nie som v riešení tejto témy pasívny. Aktívne komunikujeme so Slovenskou správou ciest, je naplánované aby v budúcom roku bola vypracovaná štúdia na posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Pokiaľ ide o návrh pána Jakubáča, riešenie so zapojením súkromných investorov má príliš veľa úskalí je mimo kompetencie mesta, preto jediná cesta k obchvatu, ktorú vidím, je cez Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Aby sme však neskĺzli do beznádeje, máme pripravený projekt na inteligentné riešenie križovatky, vďaka ktorému sa minimálne zlepší jej priepustnosť a je stavebné povolenie na stavbu prepojenia cesty za IBV Mlynmi, vďaka čomu by pribudol ďalší most cez Teplicu a tak by sme v Senici mali aj iné alternatívy v doprave, než len cez hlavnú križovatku.

  • Hovorí sa, že úroveň spoločnosti sa meria tým, ako sa správajú k najzraniteľnejším. Ako sa Mesto Senica správa k týmto skupinám? Je skôr matkou, alebo macochou?

Úprimne verím tomu, že matersky. A to nepovažujem primárne za svoju osobnú zásluhu, pretože na meste pracuje niekoľko ľudí, ktorí veľmi odborne, koncepčne a najmä dlhodobo zastrešujú oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti či školstva. Ak by som mal byť konkrétny a ísť po jednotlivých oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie mesta a o ktoré sa staráme, tak by som začal napríklad materskými škôlkami.

Kým niektoré mestá zápasia s nedostatkom miest, Senica tento problém nemá, miest v škôlkach je dosť. Samozrejme, postupne sa vysporiadavame aj s ich modernizáciou a zlepšením vybavenia, v súčasnosti však bude najdôležitejšie ich mať a vedieť prevádzkovať bez ohľadu na to, či bude alebo nebude energetická kríza.

Ako som už spomínal, pred zimou sa nám podarilo dokončiť zateplenie ZŠ na Ulici Viliama Paulínyho-Tótha a máme rozpracované podklady pre projekt na zateplenie so zelenou strechou ZŠ s MŠ na Mudrochovej ulici.

Osobne sa veľmi teším, že sme takmer na 100 % pripravení podať projekt vybudovania nového denného stacionára pre seniorov, pretože vidíme, že je o túto službu záujem a seniorom veľmi prospieva…

V Tíme Senica máme hneď dve odborníčky na sociálnu oblasť, pani Madunickú a pani Štítnu, ktoré okrem prípravy koncepcií poskytujú sociálne poradenstvo jednotlivcom a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii a pomáhajú sa im zorientovať v zákonoch a paragrafoch… Nie, naozaj si nemyslím, že by sa mesto k najzraniteľnejším správalo ako macocha.

  • „Developer“, „ľudia sa ho boja“, „vydiera podnikateľov“, „vymenil kľúčových ľudí“ aj toto sú veci, ktoré v rámci svojich kampaní používajú otvorene alebo skryto vaši protikandidáti. Čo na to hovoríte?

Zvykol som si na to, že nie som každému sympatický… Už keď som po prvý raz kandidoval na primátora, netajil som sa tým, že si kampaň financujem sám zo svojich zdrojov, aby som nemusel byť nikomu zaviazaný a mohol som robiť zmeny v prospech mesta, asi som bol dosť naivný, ale veril som tomu, že to ľuďom dá jasný signál, že nejdem do politiky so zámerom sa obohatiť. Aj tak si to myslia, ale ľudia si vždy budú myslieť čo chcú, to neovplyvníme.

A úprimne? Slovo developer vôbec nepovažujem za nadávku ani osočenie, aj keď ja som nikdy nič nedevelopoval. Ľudia chcú bývať a ak sa mesto chce rozrastať, musí mať predovšetkým pripravené pozemky, bez ohľadu na to, či na nich budú stáť nájomné byty, IBV alebo sídlisko. Osobne nemám pocit, že by sa ma ľudia báli… Protikandidáti hľadali zásadné chyby v mojej práci, ale asi nič poriadne nenašli, tak prišli s témou strach, fungoval pri COVID19, povedali si, že bude fungovať aj teraz.  Priznávam, od zamestnancov mesta očakávam precíznu prácu a výsledky, ale nepoužívam žiadne nátlakové metódy, aby som ich k tomu motivoval.

A už vôbec neviem zareagovať na podozrenie z vydierania… Všetky zmluvy máme zverejnené a presadzujem rovnaký prístup k všetkým, na čo niektorí neboli zvyknutí, mali pocit, že sú niečo viac, ale myslím si, že sme si to už vysvetlili a skôr by som povedal, že dobre pri sebe fungujeme. Viacerí ľudia išli do dôchodku a tak prichádzajú noví, pričom vyhlasujeme výberové konania (pri kľúčových pozíciách dávame priestor aj našim poslancom, aby prišli vybrať najlepšieho kandidáta) a berieme najlepšieho z prihlásených bez ohľadu na to, či je niekoho kamarát, či syn. Chcem tých najlepších, pretože tí posunú naše mesto vpred.

  • Na sociálnych sieťach riešia vašu kandidatúru viaceré profily, ktoré o vás zverejňujú rôzne informácie a v podstate vás obviňujú z korupčného správania.

Nesledujem to, ale viacerí mi hovoria o rôznych fiktívnych profiloch, na ktoré nemám záujem reagovať. Zverejňujú veci, ktoré sú verejne dostupné pre každého a kto chce, dokáže si ich vyhľadať aj sám. Viem, že sa tam stále riešia pozemky, ktoré mám chcieť meniť územným plánom, ale to sa udialo už v roku 2005 a zmena teda nenastala počas môjho funkčného obdobia, dokonca som vtedy nesedel ani v zastupiteľstve. Skôr sa zamýšľam nad tým, kam sa posúvame hodnotovo…

Ak má niekto pochybnosti o tom, či mesto v niektorých veciach rozhodlo správne, môže predsa využiť všetky zákonné alebo aj ľudské spôsoby, ako sa toho dopátrať. Ja osobne, ani zamestnanci Mesta Senica nikdy nemali problém reagovať na podnety a otázky, aj keď boli nepríjemné. Preto sa mi zdá zvláštne, že sa tu niekto „baví“ konštruovaním hypotetických konšpiračných káuz a snaží sa manipulovať verejnou mienkou. V čí prospech sa pýtam, lebo nemám na to odpoveď. Priama konfrontácia mi príde čestnejšia a morálnejšia, ako postupné trávenie studne. Dnes už všetci vieme, kam to až dokáže zájsť…


.

INAT Rezanie laserom