Dňa 5. mája 2011 sa naša škola zapojila do projektu „Hľadáme nového Jozefa Plachého“. Tento projekt sa koná pod záštitou Slovenského atletického zväzu, Slovenskej asociácie športu na školách a firmy PosAm. Jedná sa o bežeckú súťaž, ktorej cieľom je propagácia behu medzi mládežou, vyhľadávanie talentov a ich získavanie pre pravidelnú športovú činnosť.

Jozef Plachý, najúspešnejší bežec slovenskej histórie súťažil na štyroch letných olympiádach. Na OH 1968 v Mexiku vo finále behu na 800 m vytvoril československý rekord a skončil neočakávane na 5. mieste.


Súťaž je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií. Chlapci súťažia v behu na 1 000 m a dievčatá v behu na 600 m. Základné kolá prebiehajú na školách v mesiaci máj, víťazi postupujú do krajských kôl. Najlepší pretekári si zmerajú svoje sily v celoslovenskom finále.

ZŠ s MŠ Závod budú v krajskom kole reprezentovať žiaci Kristína Martinusová a Alexej Zaklai.

Mgr. Katarína Blechová, ZŠ s MŠ závod


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024