Z dôvodu výstavby nového železničného mostu cez rieku Morava bude nasledujúce 3 roky obchádzka na Moravskej cyklistickej ceste.

Foto: Cykloportal.sk
  • Na trase 004 – Moravská cyklistická cesta, v úseku Brodské, CLO k Adamovmu prístavu bude v priebehu nasledujúcich dní zrealizovaná obchádzka v celkovej dĺžke 5,8 km.
  • Obchádzka bude trvať približne 3 nasledujúce roky počas výstavby nového železničného mosta.

Týmto upozorňujeme cyklistov, aby sa v lokalite Brodské, CLO spustili vpravo zo žltou trasou č. 8203, do obce Brodské. Za obcou odbočíte doľava a po poľnej ceste sa opäť napojíte na hrádzu.

Rovnako tak upozorňujeme a žiadame cyklistov aby obchádzku rešpektovali aj z opačnej strany.

Vedenie obchádzky znázorňujeme na mapke:

Obchádzka je zakreslená ružovou farbou a je v celkovej dĺžke 5,8 km.

V teréne bude obchádzka vyznačená výraznými smerovými cyklotabuľkami s oranžovým podkladom. Toto značenie bude dočasné.

Informuje Cykloportál.sk.


.

BM: Ustekana sobota