Primátora mesta Senica ostáva Martin Džačovský. Svoj mu hlas dalo 2699 voličov – 50,37%.

Druhý v poradí skončil kandidát Roman Sova (1020), tretí Branislav Grimm (708), štvrtý Adam Jakubáč (682), piata Dana Kristiník (173), na poslednom šiestom mieste Juraj Moravčík (76).

Do mestského zastupiteľstva v Senici boli zvolení:
Volebný obvod 1
1. Mgr. Ivana Mičová, nezávislá kandidátka

Volebný obvod 2
1. Mgr. Peter Hutta, Starostovia a nezávislí kandidáti
2. PhDr. Miriam Madunická PhD., nezávislá kandidátka
3. Mgr. Filip. Lackovič, nezávislý kandidát
4. RNDr. Ľubica Krištofová, Starostovia a nezávislí kandidáti
5. Mgr. Peter Pastucha, Spolu – občianska demokracia
6. Ing. arch. Martin Čonka, nezávislý kandidát
7. Mgr. Ľubomír Štvrtecký, nezávislý kandidát

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Volebný obvod 3
1. MUDr. Andrej Papp, nezávislý kandidát
2. Ing. Jarmila Barcaj Drinková, nezávislá kandidátka
3. Mgr. Lenka Včelková, nezávislá kandidátka
4. Mgr. Vladimír Včelka, nezávislý kandidát
5. Ľubomír Miča, Spolu – občianska demokracia
6. Mgr. Kristína Chudá, nezávislá kandidátka

Volebný obvod 4
1. Ing. Roman Sova, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Ing. Pavol Kalman, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ing. Ľubica Vyletelová, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Mgr. Branislav Grimm, nezávislý kandidát

Volebný obvod 5
1. Dušan Podmajerský, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie

Z celkového počtu zapísaných voličov 16 721 sa volieb zúčastnilo 5358 voličov, čo predstavuje voličskú účasť vo výške 32,71 percenta.

Pozrite si zvolených starostov na celom Záhorí:

Dotazník: Zameraný na zistenie efektov spojených komunálnych a župných volieb do jedného termínu a skúsenosti voličov s týmito voľbami. Môžete vyplniť → TU


.
Toto je čítané

Vodovodné potrubia sú za hranicou životnosti

Počas leta sa zvyšuje spotreba vody v záhradách ale aj na verejných…

HAŠŠO 6/2024