Príslušníci poriadkovej, železničnej, kriminálnej ale aj dopravnej polície sú neustále nasadení v službe a pomáhajú pri riešení migračnej krízy.

Policajti sú neustále na mieste a okrem zabezpečovania verejného poriadku koordinujú aj základnú zdravotnú starostlivosť či zabezpečenie stravy a šatstva, a to v úzkej spolupráci s Slovenskou humanitnou radou a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pomocnú ruku naďalej podávajú aj dobrovoľný hasiči či miestny pán farár.

  • Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave posilnilo, ihneď od zavedenia hraničných kontrol s ČR, výkon služby v prihraničných oblastiach, aby nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku.
Nathaniel Knizkaren 2023

Polícia neustále sleduje intenzitu a toky migračných vĺn. Na základe vytypovaných miest, v ktorých dochádza k zvýšenej koncentrácií osôb, sústreďujeme naše sily a prostriedky. V súčasnosti polícia venuje zvýšenú pozornosť Železničnej stanici Kúty, kde je situácia najzávažnejšia.

Stanové mestečko Kúty (2.11. 2022), Ilustračné foto: Vladimír Benko (MV SR)

Polícia, v súvislosti s množstvom osôb, ktoré sa zdržiavajú priamo v priestoroch železničnej stanice, úzko spolupracovala na vybudovaní dočasného stanového mestečka aj s Okresným úradom Senica.

  • O súčinnosť požiadala polícia aj kolegov z HaZZ, ktorí tieto stany zabezpečili a v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi aj postavili.

“Policajti v súčasnosti neevidujú žiadne protiprávne konanie zo strany migrujúcich osôb,”informuje policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.


.

Lapková patrola