Príslušníci Policajného zboru sú v súvislosti s nelegálnou migráciou na exponovaných miestach. Tri hliadky sú permanentne na železničnej stanici v Kútoch, tiež v stanovom mestečku v Kútoch či pri stanoch v Brodskom. Uviedol to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Dodal, že Ministerstvo vnútra SR pokračuje v aktivitách na slovensko-českom pohraničí v súvislosti s nelegálnou migráciou.

Minister vnútra Roman Mikulec počas návštevy v Brodskom.

“V týchto oblastiach je zároveň zvýšený výkon služby nielen z dôvodu snahy o čo najväčší počet záchytov prevádzačov a cudzincov, ale najmä kontroly verejného poriadku a pokojného priebehu,” povedal Mikulec.

Ako doplnil, ministerstvo nadviazalo aj spoluprácu s mimovládnym sektorom. “Ministerstvo situáciu v súvislosti s nelegálnou migráciou dlhodobo a intenzívne rieši na niekoľkých úrovniach. Neoprávnene sa zdržiavajúci cudzinci sú ihneď po ich záchyte vybavovaní cudzineckou políciou, ktorá kontroluje v medzinárodných databázach, či už nepožiadali o azyl v inej krajine, alebo či pre Slovensko nepredstavujú bezpečnostnú hrozbu,” uviedlo ministerstvo.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

“Je dôležité zdôrazniť, že zo strany neoprávnene sa zdržiavajúcich cudzincov sme doteraz priestupok v rámci verejného poriadku nezaznamenali,” uviedol policajný viceprezident Damián Imre.

Stanové mestečko Kúty (2.11. 2022), Ilustračné foto: Vladimír Benko (MV SR)

V rámci opatrení boli zabezpečené stany, v ktorých je prvých 40 lôžok, postupne sa plánuje ich počet navýšiť na 96. Od uplynulej stredy je tiež v Kútoch k dispozícii budova bývalej pošty s ďalšími priestormi na dočasné ubytovanie pre 24 ľudí.

Potrebné mechanizmy kontingenčného plánu, schváleného vládou pred dvoma týždňami, budú aplikovateľné aj na slovensko-českom pohraničí. Štát na zabezpečovanie niektorých doplnkových služieb víta spoluprácu s mimovládnym sektorom. “Migračný úrad zabezpečil v Kútoch arabsky hovoriacu osobu, ktorá je v prípade potreby mediátorom,” doplnil riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024