Príslušníci enviropolície začali trestné stíhanie v súvislosti s neoprávneným nakladaním s odpadmi v katastri obce Lakšárska Nová Ves. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

foto Polícia SR

Miesto činu nachádza v bezprostrednej blízkosti chráneného územia Grgás v katastri obce Lakšárska Nová Ves v okrese Senica. “Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu, ktorého sa mal dopustiť zatiaľ neznámy páchateľ. Ten mal uložiť plasty, pneumatiky, stavebný a objemný odpad na inom ako na mieste na tom určenom. Škoda, ktorú spôsobil, je vo výške viac ako 9580 eur,” informovala policajná hovorkyňa.

Ako doplnila, kto čo aj z nedbanlivosti nakladá s odpadmi vo veľkom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na osem rokov.


.

INAT Rezanie laserom