Vo štvrtok (24.11.) prebehne na Gymnáziu, Ul. 1. mája 8, Malacky Deň otvorených dverí.

Pozvaní sú všetci záujemcovia o štúdium na našej škole z radov základoškolákov a ich rodičov. Začiatok sme naplánovali o 8:30.

Deň otvorených dverí koncipujeme nasledovne:

  • v informačnej prednáške vás oboznámime s kritériami prijímacieho konania, možnosťami štúdia,a vzdelávacími programami školy, zároveň predstavíme možnosti prípravy na VŠ, voľnočasové aktivity, prácu záujmových útvarov i benefity školy,
  • počas informačných blokov vás žiaci i pedagógovia podrobne zoznámia s možnosťami spoločenskovedného, prírodovedného i jazykového zamerania na našej škole, poskytnú vám detailné informácie o medzinárodnej spolupráci, jazykových pobytoch a výmenných projektoch, medzinárodných certifikátoch, ale aj o bilingválnej forme vzdelávania,
  • pestrý sprievodný program vám umožní dozvedieť sa čím všetkým sa žiaci našej školy zaoberajú.

Nájdite si čas a dozviete sa, ako sa presadiť v živote.

Janka Krejčová
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky


.

Labková patrola