Záujemcovia o činnosť v komisiách pri Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Skalici sa môžu prihlásiť na mestskom úrade osobne alebo poštou. Informovalo o tom mesto.

foto: Skalica.sk

Vyplnené žiadosti formou dotazníka môžu priniesť do piatka 18. novembra do 12.00 h. Ide o komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo, životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie, kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky, vzdelávanie, mládež a šport a komisiu pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie pri mestskom zastupiteľstve.

Návrh na schválenie členov komisií bude predložený mestskému zastupiteľstvu. “Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených MsZ. Maximálny možný počet členov v komisii je 11. Predsedu a podpredsedu komisie volia poslanci a sú nimi vždy poslanci mestského zastupiteľstva,” uviedlo mesto.


.

Labková patrola