V rámci rozvoja občianskej spoločnosti vytvorí Trnavský samosprávny kraj (TTSK) informačné body vo všetkých okresoch kraja. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.

foto TTSK

Krajská inovačná rozvojová agentúra (KIRA) uzatvorila memorandum o spolupráci s ôsmimi občianskymi združeniami. “Aktívnym ľuďom a organizáciám vytvárame priestor a stabilné zázemie na realizáciu projektov v prospech rozvoja kraja. V tejto súvislosti poskytujeme široké spektrum dotácií a nedávno sme zorganizovali prvú výročnú konferenciu. V nastavenom trende pokračujeme a začíname ďalšiu užitočnú spoluprácu. So zástupcami občianskych združení vytvoríme osem ‘Infobodiek’. Budeme v nich poskytovať informácie a rady, ako sa aktívne zapojiť do života v kraji, ako založiť občianske združenie alebo ako pripraviť kvalitnú projektovú žiadosť,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Nathaniel Knizkaren 2023

Body sa budú nachádzať vo všetkých siedmich okresných mestách a v Seredi. “Pokračujeme v úsilí zefektívniť komunikáciu samosprávy a neziskového sektora. Zameriavame sa na prehĺbenie vzájomného pochopenia problémov a potrieb, ako aj na sieťovanie neziskových organizácií a občianskych združení naprieč celým Trnavským krajom. V ‘Infobodkách’ bude tiež priestor na prepájanie aktívnych ľudí a sprostredkovávanie dobrovoľníckych príležitostí,” doplnil zástupca riaditeľa KIRA Marek Krnáč.

“Cieľom projektu je naštartovanie spolupráce neziskových a občianskych združení. Náplňou práce bude aj organizácia výročného stretnutia neziskových organizácií a občianskych združení (OZ) z daného okresu, zdieľanie príkladov dobrej praxe, komunikácia s úradom TTSK a ďalšie aktivity na zlepšenie postavenia tretieho sektora,” informovala Miroslava Sabová Dudášová z KC Priestor v Seredi, ktoré bude zastrešovať jeden z bodov.

Ďalšími participujúcimi organizáciami sú Reuse Centrum Baterkáreň Trnava, OZ Hanza Galanta, Senica 2.0, ETC Skalica, OZ Komunita Dunajská Streda, OZ Myška Piešťany a OZ Čas pre rodinu Hlohovec.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024