Záhorie poskytuje ideálne veterné podmienky, a preto sa vo viacerých obciach v tejto oblasti diskutuje o výstavbe veterných elektrární. Obce na Záhorí tak majú možnosť podporiť výrobu čistej energie a získať viaceré výhody pre obec.

Zdroj foto: https://www.web.energy/

Čo je zelená energia?
Zelená energia pochádza zo zdrojov, ktoré sa neustále a prirodzene obnovujú, ako je napríklad slnečné svetlo, vietor alebo voda. Kľúčovou vlastnosťou pri týchto zdrojoch energie je, že nepoškodzujú životné prostredie prostredníctvom faktorov, ako je napríklad uvoľňovanie skleníkových plynov do atmosféry.

Ovládnu Záhorie veterné turbíny?
Záhorie má ideálne podmienky pre výstavbu veterných elektrární. Najväčšou výhodou Záhoria sú najmä veterné podmienky, ktoré poskytujú našim susedom v Rakúsku jeden z hlavných zdrojov energie.
Práve vďaka ideálnym veterným podmienkam sa vo viacerých obciach na Záhorí diskutuje o výstavbe veterných elektrární.

Aké výhody získava obec pri výstavbe veterných elektrární?
Okrem toho, že obec podporí výstavbou veterných elektrární ochranu životného prostredia, získa aj niekoľko výhod:

  • Profit od staviteľa elektrární vo forme ročných platieb. Tieto financie môžu byť investované do rozvoja obce a podpory spoločenských, športových a umeleckých aktivít.
  • Obyvatelia obce môžu využívať poľné komunikácie, ktoré slúžia ako prístupové cesty k veternej elektrárni.
  • Vytvorenie pracovných miest pre obyvateľov regiónu.

Veterné elektrárne sa v mnohých obciach ešte stále stretávajú s nepochopením. Dobrou správou však je, že obecné zastupiteľstvá majú snahu o týchto témach diskutovať, pričom zohľadňujú názor obyvateľov obce. Slovenské obce teda pomaly prejavujú snahu podporovať výrobu čistej energie, a týmto spôsobom chrániť prírodu a čisté ovzdušie pre budúce generácie.

Samozrejme, so vzrastajúcou spotrebou elektrickej energie, tlak na energetickú sebestačnosť a výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov rastie. A to je zároveň odpoveďou na otázku, ako môžu pomôcť veterné elektrárne.

Energetická sebestačnosť, výroba zelenej energie, výroba „lacnejšej“ elektriky, financie do obcí. To všetko so sebou veterné elektrárne prinášajú a mali by sme sa zamyslieť, prečo u nás vrtule odmietame.


.

BM: Festival Záhrad