Staronový primátor Senice Martin Džačovský a novozvolený poslanecký zbor zložili svoje sľuby na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva pre obdobie rokov 2022 až 2026.

V parlamente mesta Senica bude pôsobiť 19 poslancov. Poslanci odhlasovali na post zástupcu primátora mesta opätovne Filipa Lackoviča. Poslancom, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí primátor alebo zástupca primátora, sa stal Peter Hutta.

V pracovnej časti potom mestské zastupiteľstvo schválilo zostavu novej mestskej rady, zriadenie komisií a určilo počty ich členov. Poslanci sa na svojom prvom zasadnutí zaoberali tiež zásadami odmeňovania poslaneckého zboru a určili plat primátora. Džačovský bude poberať mzdu podľa zákonného výpočtu vo výške 3403 eur, zvýšenú o 40 percent.

Tulaj december 2023

Primátor v príhovore pre svoje druhé volebné obdobie uviedol, že Senica v uplynulých štyroch rokoch dosiahla zaujímavé rozvojové ciele.

“Úlohu primátora považujem za výzvu, ako službu verejnosti, funkciu vnímam okrem klasického dobrého hospodára aj ako iniciátora budúcnosti rozvoja mesta, lídra, ktorý mestu dáva víziu a premieňa ju so spolupracovníkmi a poslancami na reálne ciele,” uviedol.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024