Za najdôležitejšie výzvy pre samosprávu Marianky v najbližšom štvorročnom období považuje nová starostka Zuzana Iváková najmä finančnú stabilizáciu obce a taktiež rozvoj školskej infraštruktúry. Iváková, kandidujúca v októbrových voľbách ako nezávislá, to uviedla pre TASR pri príležitosti utorkového prebratia úradu.

“Obec je zaťažená viacerými súdnymi spormi, musí sa vyrovnať i s exekúciou spojenou s obdobím bývalého starostu Radovana Juriku, preto je otázka udržateľného financovania jedna z najdôležitejších,” zdôraznila. Prioritou je i rozvoj školskej infraštruktúry vzhľadom na narastajúci počet obyvateľov a fakt, že základná škola v obci poskytuje vzdelávanie len na 1. stupni. “Preto chcem urobiť kroky k rozšíreniu kapacít a vytvoreniu tried na 2. stupni ZŠ,” dodala.

Myslí tiež na nevyhnutné dobudovania kanalizácie a vodovodnej siete, rovnako chce zvýšiť bezpečnosť na miestnych komunikáciách. “Potrebujeme doplniť značenie, inštalovať spomaľovače, ktoré pomôžu regulovať rýchlosť,” naznačila.
Mandát chce využiť na zlepšenie komunikácie samosprávy s občanmi i zvýšenie ich participácie na správe obce.

Nathaniel Knizkaren 2023

Napriek tomu, že v období necelých desiatich rokov je už piatou starostkou v Marianke, výzvy na čele samosprávy sa nebojí. “Som s Mariankou spätá, mám tu korene a tým aj úprimný záujem na jej rozvoji, no zároveň v mojom prípade nehrozí konflikt záujmov vyplývajúci z osobných aktivít tak, ako to bolo v prípade mojich predchodcov. Jednoducho nemám záujem profitovať z toho, že som starostkou,” vyhlásila Iváková.

V októbrových komunálnych voľbách vyhrala so ziskom vyše 54 percent hlasov. Na voľbách sa zúčastnila vyše polovica oprávnených voličov.


.

Osobnosti kraja BSK