Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je nielen o kvalite diagnostiky a liečby. Viac ako v iných oblastiach sa v zdravotníctve vyžaduje aj veľmi precízne a systematické nakladanie s údajmi, a to nielen o zdravotnom stave pacientov do zdravotnej dokumentácie, ale aj o všetkých výkonoch, postupoch, osobách a používaných nástrojoch.

Nový softvér na spracovávanie údajov DoctIS sa testuje v skalickej nemocnici pilotne pre ortopedické oddelenie. Informačný systém umožňuje rýchlejšie evidovať a archivovať údaje o zdravotníckych nástrojoch a vykonávaných činnostiach v operatíve aj pri ambulantnej liečbe.

Od novembra využívajú vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica nový plánovací softvér. Informačný systém umožňuje starostlivosť o operačné nástroje na princípe evidencie využitia, ale slúži aj na objednávanie sterilizácie nástrojov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu. V praxi vnáša DoctIS viac svetla do operačného plánu dňa a výkonov na operačnej sále cez operačný protokol. „Plánovací softvér využívame pri evidencii materiálu, priebehu operácií a podobne. Využívať ho budú predovšetkým operačné sály, chirurgické oddelenia a oddelenie centrálnej sterilizácie,“ uviedol námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť a primár ortopédie MUDr. Daniel Vidovič, MPH, podľa ktorého je zavedenie systému v predstihu pred pripravenou európskou legislatívou, ktorá DoctIS-om riešené procesy zavedie do povinnej činnosti zdravotníckych zariadení v priebehu nasledujúcich rokov.

Súčasťou vybavenia novej technológie vo výške viac ako 13 tisíc eur sú nové počítače, čítacie zariadenia, tlačiarne barkódov. Personál dotknutých oddelení pracuje pri spracovaní operačného záznamu predovšetkým s počítačom a PDA čítačkou čiarových kódov. „Hlavnú výhodu pre pacientov predstavuje zvýšenie bezpečnosti a overiteľnosti informácií a materiálov pri operatíve,“ doplnil MUDr. Vidovič.


.
Toto je čítané

Práce na rozšírení kanalizácie vo Veľkých Levároch sú vo finále

Rozšírenie kanalizačnej siete vo Veľkých Levároch v okrese Malacky finišuje. “Aktuálne sa…

BM Záhada Vedy