Stavebné práce na dopravnom prestupnom termináli pri vlakovej stanici v obci Veľké Leváre v okrese Malacky napredujú bez výnimočných problémov. Informuje o tom obec na sociálnej sieti.

foto FB Obec Veľké Leváre

V teréne je už uložená väčšia časť rozvodov verejného osvetlenia a chráničiek pre kamerový systém. Osadené sú obrubníky ohraničujúce väčšinu budúcich parkovacích plôch, na hlavnom odstavnom parkovisku je už uložená takmer všetka vsakovacia betónová dlažba, rysuje sa budúci tvar autobusového otočiska. Vyfrézovaný je už aj starý asfalt na pôvodnom autobusovom otočisku. Predfinálna podoba terminálu by mala byť viditeľná ešte pred Vianocami.

Záhorácke rádio 2024 01

Zostáva dobudovať zvyšné rozvody verejného osvetlenia a kamerového systému, sfinalizovať parkovacie plochy, osadiť chráničky chrániace podzemné káble železníc, vybudovať káblovod, ktorý bude slúžiť železniciam až pri rekonštrukcii trate v úseku Malacky – Kúty, obnoviť asfaltový kryt cesty a otočiska, vybudovať autobusové nástupište so zastávkou a elektronickou infotabuľou a tiež dopravný ostrovček v križovatke s cestou III.triedy Veľké Leváre – Závod.

foto FB Obec Veľké Leváre

Práce prebiehajú tak, aby čo najmenej obmedzili premávku vozidiel a autobusov, aj keď k určitým obmedzeniam dochádza.

Projekt je financovaný z fondov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.


.

Labková patrola