V Skalici plánujú v roku 2023 zvýšiť dane. Ako uviedla primátorka Oľga Luptáková, nezvyšovali ich desať rokov.

ilustračné foto

Ako doplnila, mesto potrebuje schváliť rozpočet. “Aby sme sa nedostali do rozpočtového provizória a neohrozili rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V provizóriu by dostali len jednu dvanástinu rozpočtu a ohrozilo by to ich fungovanie,” uviedla Luptáková.

Bývalá primátorka Anna Mierna pri svojom odchode avizovala, že mesto zanecháva v dobrej kondícii a na účte mesta je 2,6 milióna eur. “Táto informácia nie je úplne tak pravdivá, je zavádzajúca. A to z dôvodu, že tieto finančné prostriedky sú viazané, či už na úvery alebo splácanie záväzkov voči Štátnemu fondu rozvoja bývania a s týmito prostriedkami nemôžeme rátať v bežnom rozpočte,” doplnila Luptáková.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Rozpočet sa podľa nej pripravoval aj za účasti poslancov. “V rozpočte, ktorý sme dostali predpripravený predchádzajúcim vedením, bola, čo sa týka kultúry, športu a v niektorých sociálnych oblastiach, naplánovaná nula. Museli sme riešiť, ako získať ďalšie finančné prostriedky do rozpočtu. Ak nám štát nepomôže, mnohé veci sa musia preniesť na občana,” doplnila primátorka.

Zostavenie rozpočtu bolo komplikované, keďže východiská nie sú doteraz jasné. “Nebol schválený štátny rozpočet, nevieme, akým spôsobom bude upravená podielová daň a aký to bude mať vplyv na samosprávy. Ak prejde zvýšený daňový bonus, tak Združenie miest a obcí Slovenska predpokladá výpadok v príjmoch samospráv vo výške 700 miliónov eur. Pre naše mesto to bude znamenať výpadok približne 400 000 eur,” informoval prednosta Skalice Anton Bobrík.

Ako doplnil, len na zvýšenie platov podľa zákona bude mesto potrebovať ďalších 400 000 eur. “Výdavky mesta sa už škrtali v priebehu tohto roka a tam sa už rezervy hľadajú veľmi ťažko,” uviedol prednosta.

Zvýšiť by sa okrem daní mal aj poplatok za komunálny odpad. Podľa návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia o komunálnom odpade by sa sadzba mala pre fyzické osoby zvýšiť z 0,097 eura na 0,137 eura za osobu a kalendárny deň.

Nižšie príjmy z podielových daní i z poplatku za komunálny odpad sú spôsobené aj poklesom počtu obyvateľov. “Za posledné štyri roky sa znížil počet obyvateľov mesta takmer o 1000. Celkovo odhadujeme, že v Skalici nie je na trvalý pobyt prihlásených 2000 až 2500 ľudí, ktorí tu ale reálne žijú. To znamená výpadok podielových daní na úrovni 250 000 eur na rok, ale aj chýbajúce financie za poplatky na komunálnom odpade. V najbližšej budúcnosti sa zameriame aj na tento fakt a pripravíme podmienky, aby bolo pre občanov atraktívne prihlásiť sa na trvalý pobyt,” uviedol poslanec a predseda ekonomickej komisie Milan Roman.


.

INAT Rezanie laserom