Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Holíči na zasadnutí vo štvrtok (1. 12.) schválili rozpočet na rok 2023. Podľa primátora Zdenka Čambala ide o konzervatívno-konzervatívny rozpočet a jeho kreovanie bolo najnáročnejšie za 16 rokov, počas ktorých pôsobí na pozícii primátora.

Primátor Holíča Zdenko Čambal

Ako uviedol, na rozpočet mal negatívny vplyv rodinný balíček, ako aj valorizácia miest vo verejnej správe v rozpätí od 17 do 22 percent, ktoré schválila Národná rada SR. “Nikto nám však nepovedal, odkiaľ má na to samospráva zohnať financie. Dodnes nevieme ani cenu, aká bude za plyn, elektrickú energiu a v prípade Holíča aj teplo, keďže sme jediné mesto na Slovensku, ktoré je zásobované zo zahraničia,” povedal Čambal.

Časť poslancov sa pri schvaľovaní zdržala hlasovania a rozpočet nepodporila. “Bolo to z toho dôvodu, že v rozpočte je čiastka, na čom sa ešte dá šetriť. Ide o režijné náklady typu prehodnotenia dodávateľov. Prioritou by malo byť ubrať na výdajovej časti. Čo sa týka konkrétnych návrhov, ide napríklad o náklady na údržbu, ktorá by sa dala robiť cez zamestnancov mestského podniku Správa mestského majetku Holíč a nie cez externé firmy,” uviedol poslanec MsZ Michal Jánošík.

“Som spokojná s tým, že rozpočet je prebytkový. Aj sumu 10 000 eur, o ktorú je prebytkový, by sme mohli využiť na vykrytie znížených príjmov za poplatok za komunálny odpad. Ušetriť by sme mohli aj na mestskej televízii. Počas predchádzajúcich období bolo 40 až 45 televíznych vstupov. Na jedno natáčanie to vychádza na sumu 1000 eur a to sa mi zdá neprimerané,” uviedla poslankyňa Ľudmila Mičová.

Podľa slov primátora je rozpočet živý organizmus a bude sa musieť podľa potrieb upravovať. “Predpokladám, že rozpočet bude na rokovaní v podstate každý mesiac. Jednak v mestskej rade, v komisiách, ale aj aj na pracovných stretnutiach s poslancami. Súčasťou rozpočtu je aj register investícií, uvidíme, ako dopadne záverečný účet, ale tento rok to bude mimoriadne komplikované,” informoval Čambal.


.

INAT Rezanie laserom