Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sčítací komisár je štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony.

Výber sčítacích komisárov vykonali obce. Vymenovaných sčítacích komisárov následne odborne vyškolí Štatistický úrad Slovenskej republiky. Úlohou sčítacích komisárov bude zabezpečiť sčítanie obyvateľov, domov a bytov v čase sčítania, ktorý svojím nariadením ustanovila vláda Slovenskej republiky na obdobie od 13. mája do 6. júna 2011.


  Vzor poverenia, ktorými sa vám sčítací komisári musia preukázať

  Prehľad niektorých povinností sčítacích komisárov, podľa ktorých bude možné zistiť, či domácnosť skutočne navštívil sčítací komisár:

  • Sčítací komisár nesmie zaklopať na dvere domácnosti skôr ako 13. mája 2011 a neskôr ako 6. júna 2011
  • Sčítací komisár pri prvej návšteve odovzdá členom domácnosti sčítacie tlačivá a obálky s identifikátormi a overovacími heslami. Prevšetkých bývajúcich členov domácnosti ich môže od sčítacieho komisára prevziať aj jedna dospelá osoba. Každý člen domácnosti, vrátane detí, dostane identifikátor na vyplnenie formuláru A. Údaje o obyvateľovi. Domácnosť prevezme jednu obálku s identifikátorom a overovacím heslom na vyplnenie formuláru B. Údaje o byte a jednu obálku s identifikátorom a overovacím heslom na vyplnenie formuláru C. Údaje o dome (ak nejde o bytový dom).
  • Sčítací komisár bude povinný preukazovať sa osobitným poverením starostu obce alebo primátora mesta, ktoré bude opatrené okrúhlou pečiatkou obce alebo mesta. Toto poverenie musí mať sčítací komisár umiestnené na viditeľnom mieste. Ak by mal obyvateľ napriek tomu pochybnosti, či ten, kto ho navštívil, je sčítací komisár, požiada sčítacieho komisára o predloženie občianskeho preukazu. Obce vytvoria zoznam sčítacích komisárov. Obyvateľ si bude môcť telefonicky alebo osobne skontrolovať na obecnom, mestskom alebo miestnom úrade, či ten, kto ho navštívil, je vedený v tomto zozname. Prípadné nedostatky v práci sčítacích komisárov budú riešiť obce.
  • Sčítací komisár nesmie vstúpiť do domácnosti, ak ho obyvateľ nevyzve. Ak sa obyvateľ v čase od 21. mája do 29. mája2011 sčíta elektronicky, sčítací komisár ho už druhý raz nenavštívi. Sčítací komisár ani obec nebudú mať prístup k elektronicky vyplneným sčítacím formulárom.
  • Okrem vzťahov medzi členmi domácnosti nesmie sčítací komisár zisťovať žiadne ďalšie údaje len tie, ktoré sú obsahom sčítacích formulárov.
  • Podľa reprezentatívneho výskumu verejnej mienky, ktorý v dňoch 29. marca až 4. apríla t. r. technikou štandardizovaného rozhovoru na vzorke 1143 respondentov vo veku 18 a viac rokov realizovalo pre Štatistický úrad Slovenskej republiky Centrum sociálnych výskumov pri Infostate, obyvatelia Slovenskej republiky spájajú so sčítacím komisárom nasledujúce očakávania:
  • Sčítací komisár by mal byť slušný človek, ochotný pomôcť, poradiť, vysvetliť veci, diskrétny a mlčanlivý. Nasledujú vlastnosti ako tolerancia a trpezlivosť, to, že ľudia ho poznajú, ďalej serióznosť, ústretovosť a spoľahlivosť.

  Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky


  .
  Toto je čítané

  Na Mierovom námestí v Malackách vyrastie mestská lúka

  Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste a mestské lúky…

  BM: Ustekana sobota