Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude začínať rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet na budúci rok plánuje schvaľovať až koncom januára.

foto BSK

Zastupiteľstvu, v ktorom v tomto volebnom období sedí množstvo nových poslancov, chce dať dostatočný priestor na oboznámenie sa s ním. Rovnaký postup aplikoval Úrad BSK aj po predchádzajúcich voľbách na prelome rokov 2017/2018.

“Poslancom chce dať kraj priestor na podrobné oboznámenie sa s chodom BSK a jednotlivými zložkami rozpočtu. V prípade schvaľovania rozpočtu v decembri by bol tento priestor značne obmedzený a rozpočet by bol schvaľovaný narýchlo,” uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Na otázku, či to nebude mať pre kraj negatívny dosah, keďže budúci rok sa z pohľadu inflácie i energokrízy označuje za kritický, odpovedala hovorkyňa záporne. Pri predpokladanom schválení rozpočtu ešte v januári nebude mať toto posunutie podľa nej prakticky žiadny dosah. “Použitie finančných prostriedkov za január bude môcť byť na konci januára v súlade so schváleným rozpočtom,” poznamenala Forman.

Návrh rozpočtu má byt v zmysle legislatívy zverejnený na úradnej tabuli minimálne 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve. Prvé budúcoročné zasadnutie poslaneckého zboru je predbežne navrhované na 27. januára 2023. Kraj však materiál plánuje zverejniť aj v skoršom termíne, a to začiatkom januára.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024