Trnavský samosprávny kraj (TTSK) by mal v roku 2023 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 247,98 milióna eur na strane príjmov i výdavkov. Schválili to poslanci krajského zastupiteľstva na svojom stredajšom riadnom rokovaní v Trnave. Jeho cieľom je aj v aktuálnej zložitej ekonomickej situácii zabezpečiť štandard poskytovaných služieb v regióne. Uviedol to predseda TTSK Jozef Viskupič.

foto TTSK

Tvorba rozpočtu TTSK s výhľadom aj na roky 2024 a 2025 podliehala vysokej miere neistoty najmä pre energetickú krízu, infláciu, rastúcu mieru úrokových sadzieb, ako aj externé zásahy do daňových príjmov. Rozpočet na rok 2023 nepočíta s prebytkom bežného rozpočtu (celkovo vo výške 87 989 eur), čo je v prípade TTSK nóvum, keďže v uplynulých rokoch býval každoročne rozpočtovaný na úrovni niekoľkých miliónov eur. Predpokladá sa vyšší rast bežných výdavkov ako príjmov.

“Dobré časy sme využili na ozdravenie financií. Vďaka zodpovednému hospodáreniu sme pripravení zvládnuť energetickú krízu a obdobie dvojcifernej inflácie. K príprave rozpočtu sme pristúpili realisticky, napriek tomu je napätý. Na budúci rok totiž očakávame výrazne nižší rast daňových príjmov a zároveň výrazne vyššie výdavky. Rozsah a kvalita poskytovaných verejných služieb ostávajú zachované. Zohľadnili sme pritom nárast cien tovarov, služieb a energií či valorizáciu miezd,” uviedol Viskupič s tým, že kraj ostáva pripravený flexibilne reagovať na vývoj daňových príjmov prostredníctvom zmien v rozpočte v priebehu roka.

Nathaniel Knizkaren 2023

Napriek situácii TTSK bude pokračovať v modernizácii kraja a zrealizuje pripravené a rozbehnuté projekty. Plánuje pokračovať v rozširovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na tento účel sú okrem iného v rozpočte vyčlenené kapitálové výdavky v objeme 1,22 milióna eur na rekonštrukciu a vybavenie centra duševného zdravia v Trnave.

Medzi najvýznamnejšie kapitálové investície patrí rekonštrukcia areálu bývalej školy v prírode v Moravskom Svätom Jáne na zariadenie sociálnej služby s kapacitou 40 miest. Celková hodnota investície je vyčíslená na 6,9 milióna eur, pričom v rozpočte na rok 2023 sa počíta so sumou 4,5 milióna eur. Na budovanie cyklotrás ako jednu z dlhodobých priorít TTSK je vyčlenených 1,5 milióna eur, pričom pôjde predovšetkým o výstavbu úsekov Moravskej a Vážskej cyklomagistrály.

“Plánujeme postaviť aj telocvičňu v Senici a zrekonštruovať ihrisko v Hlohovci. V Trnave máme zámer na úpravu záhrad a okolia Západoslovenského múzea. Budeme pokračovať vo výstavbe depozitára pri Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede a rozšírime napríklad zariadenie sociálnych služieb v Šoporni,” uviedol predseda TTSK. Medzi prioritami kraja je tiež modernizácia ciest a mostov. “Začneme s modernizáciou cesty v Dolných Orešanoch a pri Šoporni. Ďalšie projekty sa týkajú rekonštrukcie prieťahu obce Lehnice alebo mosta v Horných Orešanoch,” doplnil.

Na napĺňanie svojich zámerov bude kraj využívať aj externé, najmä európske zdroje financovania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.


.

Lapková patrola