V meste Senica bude zimnú údržbu túto sezónu na základe výberového konania zabezpečovať nová spoločnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.

Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, ako sú chodníky a parkoviská, sa riadi operačným plánom. “S výkonom zimnej údržby máme skúsenosti z celého Slovenska, a to od údržby miest a obcí, cez zimnú údržbu obchodných centier a domov, firemných areálov až po strategické objekty. Na údržbu sme pripravení v súlade s platnou zmluvou,” uviedol manažér spoločnosti Unicarback Peter Koiš.

Operatívny plán obsahuje priority, podľa ktorých sa pri odhŕňaní snehu postupuje. “Prioritou sú príjazdové miestne komunikácie k budovám polikliniky, požiarnej ochrany, komunikácie pre mestskú hromadnú dopravu, ku školám, autobusové zastávky a priechody pre chodcov. Následne sa odhŕňajú všetky ostatné spevnené komunikácie. V zmysle zmluvy zabezpečuje spoločnosť zimnú údržbu približne na 55 kilometrov ciest a 60 kilometrov chodníkov,” uviedla Moravcová.

Nathaniel Knizkaren 2023

V zimnom období má spoločnosť v permanentnej pohotovosti štyri vozidlové mechanizmy vybavené na odhŕňanie snehu i posyp ciest a chodníkov. “Jednotlivé mechanizmy budeme nasadzovať do terénu operatívne na základe požiadaviek. Ak si to situácia vyžiada, sme schopní zapojiť do údržby aj ďalšie mechanizmy,” doplnil Koiš.

Cesty prvej triedy udržiava štát prostredníctvom Slovenskej správy ciest a cesty druhej a tretej triedy sú vo vlastníctve a správe Trnavského kraja. “Spoločnosť zabezpečuje zimnú údržbu výlučne strojovo, preto mesto robí časť prác vo vlastnej réžii. Takými sú napríklad schody, nájazdové rampy či mostíky. O tieto miesta, nielen čo sa týka odhŕňania snehu, rozbíjania ľadu, ale aj zametania lístia, sa starajú terénni pracovníci,” informovala hovorkyňa mesta.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024