Obecný úrad, MS SČK, Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ Veľké Leváre, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Bratislava, organizovala 09. 05. 2011 odber krvi v obci Veľké Leváre.

Odberu sa zúčastnilo 55 bezpríspevkových darcov krvi z radov občanov obce Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Plavecký Mikuláš, Malacky a Bratislava. Za tento vysoko humánny čin im patrí veľké poďakovanie. Na akcii sa sponzorsky podieľala Obec Veľké Leváre.

Ľubica Kunáková


.

Lapková patrola