V zrekonštruovanej budove DAV-u v Senici, ktorá sa nachádza v mestskom parku, sprístupnili výstavu Žijeme viacjazyčnosťou, ktorá potrvá do 12. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

V Európe sa hovorí približne 200 jazykmi a aj na Slovensku je už bežnou vecou počuť rôzne jazyky. “V roku 2017 Európska komisia opäť vyzvala členské štáty, aby poskytli mladým ľuďom možnosť osvojiť si aspoň dva cudzie jazyky. Okrem anglického jazyka je ideálnou kombináciou osvojenie si jazyka susedných krajín. Znalosť takého jazyka poskytuje možnosti rovnocenného spolunažívania v prihraničnom regióne a pomáha porozumieť spoločenským odlišnostiam susedných krajín,” uviedla Moravcová.

Téma výstavy je spätá aj s regiónom a jeho blízkou polohou s Rakúskom. Od roku 2009 podporuje mesto prostredníctvom programov cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovensko výuku nemeckého jazyka v materských a základných školách.

Nathaniel Knizkaren 2023

“Každoročne sa pri realizácii tohto projektu stretávame s odmietavými postojmi rodičov, ktorí tvrdia, že stačí angličtina alebo že dieťa bude z dvoch jazykov domotané,” povedala projektová manažérka Ľubica Kadlec Melišová.

Ako doplnila, nie je to tak. “Deti môžu vyrastať s dvomi aj viacerými jazykmi bez toho, aby boli preťažené. Tento jav je pre mnohé európske rodiny každodenným faktom. Z hľadiska projektu nie je dôležité, aby sa dieťa už v škôlke naučilo plynule komunikovať v cudzej reči. Dôležitý je kontakt s iným jazykom, ku ktorému si buduje vzťah a o to ľahšie si ho osvojí v budúcnosti,” uviedla Kadlec Melišová.


.

Lapková patrola