Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici budú na zasadnutí okrem iného hlasovať o dodatkoch k viacerým všeobecne záväzným nariadeniam (VZN). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.


Ak ich poslanci schvália, od 1. januára 2023 sa upravia miestne poplatky a dane. Ide o VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady, o miestnom poplatku za rozvoj, o miestnych daniach plus poplatky za stravu v jasliach, materských a základných školách.

“K tomuto kroku bolo mesto nútené pristúpiť, tak ako aj väčšina obcí a miest Slovenska. Pre ilustráciu, schválený zvýšený daňový bonus pre rodičov bude napríklad v Senici podľa našich prepočtov znamenať výpadok v príjmoch mesta z podielových daní v objeme približne 1,5 až 2 milióny eur,” uviedla Moravcová.

Nathaniel Knizkaren 2023

Ako doplnila, Senica sa pripája k vyhláseniu Únie miest Slovenska, že takéto nekoordinované legislatívne opatrenia vytvárajú popri obrovskom náraste cien energií, rekordnej inflácii a zdražovaní cien tlak na mestský rozpočet a napriek sľúbenej kompenzácii nebudú pokryté všetky avizované výpadky príjmov.

V prípade poplatku za komunálny odpad pri fyzických osobách predstavuje návrh dodatku VZN na zvýšenie za osobu a kalendárny rok 15,50 eura. “Paušálny poplatok by mal v prípade schválenia predstavovať 48 eur. Zároveň bude súčasťou tohto návrhu zníženie alebo úľava z tejto základnej sadzby pre všetkých občanov nad 65 rokov o 30 percent,” doplnila hovorkyňa mesta.

Návrh na zvýšenie poplatku za rozvoj sa v jednotlivých kategóriách pohybuje v rozpätí od piatich do desiatich eur za štvorcový meter. Pri dani z nehnuteľnosti ide v prípade bytov a rodinných domov o zvýšenie ročnej sadzby dane za štvorcový meter o desať centov. Pri byte s rozlohou 60 štvorcových metrov predstavuje zvýšenie približne o šesť eur ročne. Pri priemyselných stavbách a nehnuteľnostiach na podnikanie návrh dodatku VZN predkladá zvýšenie ročnej sadzby dane za štvorcový meter o 11 percent.

“V snahe zachovania kvalitnej stravy pri poplatkoch za stravu detí v jasliach, materských školách a žiakov v základných školách predstavuje navrhované zvýšenie v nadväznosti na žiadosti jednotlivých školských jedální z dôvodu výrazného nárastu cien potravín a rezortným ministerstvom stanovené nové finančné pásma od 0,56 po 0,79 eura za deň,” informovala Moravcová.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024