Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na svojom utorkovom (13. 12.) zasadnutí schválili doplnok všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady.

ilustračné foto

Schváleným doplnkom, za ktorý hlasovalo 17 z 18 prítomných poslancov, odhlasovali poslanci výšku poplatku na obyvateľa a rok vo výške 48 eur. Ide o medziročný nárast o 15,50 eura. “Snažili sme sa minimalizovať tieto poplatky. S touto sumou sme nižšie ako niektoré okolité mestá, napríklad susedná Skalica má poplatok vo výške 50 eur a dokonca výrazne nižšie, ako boli medializované informácie o poplatku vo väčších mestách,” uviedol pre TASR primátor mesta Martin Džačovský.

Mesto zároveň v rámci poplatku zaviedlo aj úľavu pre občanov nad 65 rokov, ktorí budú platiť o 30 percent nižšiu sumu. “Jedným z problémov, ktoré nás čakajú do budúcnosti, sú narastajúce poplatky. Jediným riešením, ako spomaliť tento nárast, je zaviesť množstevný zber. Je to téma na diskusiu do budúcnosti a upozorňujeme na to už niekoľko rokov,” doplnil pre TASR poslanec MsZ Pavol Kalman.

Nathaniel Knizkaren 2023

K zvýšeniu bolo mesto nútené pristúpiť aj z dôvodu zvýšenia tzv. skládkovného. “Kým v roku 2016 bol tento poplatok vo výške 4,98 eura za tonu, v súčasnosti sú tieto poplatky od 11 do 33 eur a sú závislé od toho, ako sa separuje. Veľký význam má preto separácia odpadu, čím viac budeme separovať, tým bude poplatok nižší,” informoval primátor.

Ako doplnil, mesto sa snaží minimalizovať čo najviac nákladov. “Ale aj to má určité hranice. Štát si napríklad dal podmienku, že musia jazdiť ekologické vozidlá minimálne v rozsahu ôsmich percent, ale nepripravil na to infraštruktúru. To znamená, že vozidlo, ktoré u nás zbiera odpad, jazdí na stlačený zemný plyn (CNG) a musí chodiť tankovať do Hodonína alebo Trnavy, keďže u nás takáto čerpacia stanica nie je. To zbytočne zvyšuje náklady,” uviedol primátor.


.

Lapková patrola