Pri zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bude v tomto volebnom období pôsobiť 12 komisií. Rozhodli o tom v piatok (16.12.) krajskí poslanci. Zároveň schválili predsedov i členov jednotlivých komisií.

foto BSK

Komisii mandátovej bude predsedať Zuzana Schwartzová. Predsedníčkou komisie pre ochranu verejného záujmu bude Monika Ďurajková. Finančnú komisiu bude viesť Martin Barto. Šéfom komisie dopravy bude Štefan Gašparovič.

Komisii územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia bude predsedať Peter Pilinský. Predsedníčkou komisie školstva, mládeže a športu bude Petra Hitková. Komisiu kultúry bude viesť Oliver Solga. Šéfom komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu bude Peter Švaral.

Tulaj december 2023

Komisii zdravotníctva bude predsedať Oskar Dvořák. Predsedom komisie sociálnych vecí bude Marek Machata. Komisiu majetku, investícií a verejného obstarávania bude viesť Michal Rakús. Šéfom dotačnej komisie bude Juraj Jánošík.


.

Labková patrola