Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou tunela Karpaty medzi Račou a Záhorskou Bystricou. Vyplýva to zo záverečného stanoviska k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

„Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona príslušný orgán súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti podľa realizačného variantu V3a, ktorý možno vyhodnotiť za najpriaznivejší v porovnaní s ostatnými navrhovanými variantmi, a to hlavne z hľadiska únosnosti jeho vplyvov na životné prostredie,“ konštatuje envirorezort.

Tulaj december 2023

Čo je variant V3a (nadúrovňové križovanie s cestou I/2)

Celková dĺžka úseku 12,417 km
Celková dĺžka tunela KARPATY 11 760 m
Dĺžka hĺbeného tunela pri východnom portáli 140 m
Dĺžka razeného tunela 10 050 m
Dĺžka hĺbeného tunela na západnom portáli 1 570 m
Kategória diaľnice D4 D26,5 / 120
Kategória tunela 2T – 8,0 / 100
Mimoúrovňové križovatky 1
Mostné objekty 1
Objem rúbaniny z tunela Karpaty pri TMB metóde 4 593 000 m3

Informuje Bratislavská župa na svojom webe


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024