Na reštrukturalizáciu vinohradov dostane spoločnosť Správa mestského majetku (SMM) v Skalici, ktorej jediným spoločníkom je mesto, od Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) iba 66 percent z pôvodne avizovaných 495.000 eur. Pre TASR to potvrdila primátorka mesta Skalica Oľga Luptáková.

Foto: Oľga Jahelková

Projekt bol ukončený v júni 2022 a následne prešiel kontrolou. Výška dotácie bude napokon v sume 319.221 eur a PPA ju preplatí v 2. polroku 2023.

“Krátenie nie je z dôvodu nejakého porušenia zmluvy. Určite budeme mať mimo plánu zasadnutie mestského zastupiteľstva v januári, nakoľko splatnosť úveru končí 31. januára 2023. Budeme musieť schváliť oddialenie splácania úveru. A na to je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. Predĺženie úveru bude do decembra 2023, keďže nevieme, kedy nám PPA preplatí sľúbené finančné prostriedky. Budeme musieť riešiť aj výšku rozdielu, keďže nám zostane nepreplatených 175.000 eur,” informovala Luptáková.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva zároveň poslanci odsúhlasili zmeny vo vedení spoločnosti. Poslanci odhlasovali, že na poste konateliek skončia Anna Ozábalová a Veronika Buc, ktorých nahradí súčasný riaditeľ spoločnosti Igor Pollák a poslanec MsZ Milan Roman.

“Vinohrady všeobecne považujem ako jednu z hlavných priorít, ktorou treba v spoločnosti začať. Je to jedno z rizík, na ktoré sme upozorňovali už dlhé roky. Potvrdil sa bohužiaľ fakt, že projekt nebude preplatený v plnej výške a financie budeme musieť nájsť v rozpočte mesta,” doplnil Roman.


.

Lapková patrola