Bezplatná dlhová poradňa je zriadená za účelom pomoci zadlženým občanom pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň plní úlohu prevencie vzniku zadlženia obyvateľstva.

Cieľom BDP nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho finančnú gramotnosť a zodpovednosť tak, aby zadlženiu aktívne predchádzal.

Hlavnou úlohou BDP je poskytovať poradenstvo právnika, ekonóma a psychológa. Práve vďaka týmto trom oblastiam je zabezpečená vzájomná spolupráca, ktorá je založená ako hlavná myšlienka bezplatného dlhového poradenstva.

Dlhoví poradcovia klientom poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria plán riešenia pre konkrétnu situáciu. Poradcovia pomôžu pochopiť situáciu, v ktorej sa človek nachádza, vytvoria analýzu dlhov a nájdu najlepšie riešenie ako splácať dlhy, posúdiť oprávnenosť záväzkov či ako sa nezadlžiť.

Cieľové skupiny:

 • nezamestnaní (nedostatok práce, nízka kvalifikácia, vyhýbajúci sa zamestnaniu kvôli exekúcii,…)
 • sociálne odkázaní (s dlhmi)
 • zadlžení mladí dospelí po odchode z Centra pre deti a rodiny
 •  ľudia z prostredia generačne reprodukovanej chudoby
 •  zadlžení dôchodcovia
 •  zadlžení ľudia bez domova
 •  osoby v exekúcii
 •  ľudia v psychickej kríze spôsobenej dlhmi
 •  ľudia uvažujúci o osobnom bankrote
 •  ľudia po osobnom bankrote
 •  ľudia nezvládajúci rodinné hospodárenie
 •  ľudia v dlhovej pasci kvôli osobnej kríze
 •  ľudia, ktorí prišli o prácu a následne sa dostali do dlhovej špirály počas pandémie Covid-19

Klientmi sú ľudia, ktorí:

 •  v súčasnosti meškajú so splátkami bankových úverov a pôžičiek
 •  meškajú so splátkami iných než bankových pôžičiek
 •  meškajú s povinnými splátkami (nájomné, elektrina, plyn, voda, paušály,…)
 •  dlžia zdravotnej alebo sociálnej poisťovni neuhradené poistné
 •  dlžia daňovej správe či obci na odvodoch a daniach
 •  vymáha od nich niekto náhradu škody
 •  čelia nejakej exekúcii
 •  ak im súd vydal platobný rozkaz
 •  ak sa pripravuje dražba ich obydlia, kvôli ich neuhradeným dlhom
 •  sú im zrážané zrážky zo mzdy
 •  vymáha od nich niekto dlh, ktorý je nepodložený zmluvou
 •  uvažujú nad úverom či hypotékou
 •  ak čelia rozvodu a nebolo vysporiadané BSM
 •  ak boli kvôli neuhradeniu dlhu uplatnené veriteľmi záložné práva
 •  ak meškajú s platením za bývanie
 •  ak sú ručitelia za dlh niekoho iného
 •  ak majú nedoplatky na výživnom

Bezplatnú dlhovú poradňu nájdete v Malackách na Záhoráckej ulici č. 5940/28 (budova vedľa AFK) na druhom poschodí.

Objednať sa môžete telefonicky alebo e-mailom:  bdp.ma@upsvr.gov.sk, 0918 648 934, www.pomahamedlznikom.sk


.

Labková patrola